Han ska digitalisera Sveriges skolor

23 sep, 2013

Skolfederation trängs med matematiksatsningar, skolbibliotek och andra utvecklingsprojekt på Johan Wahlströms skrivbord på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Som programansvarig för skolfrågor inom SKL:s nystartade Center för eSamhället ska han ha koll på hur det går med digitaliseringen av utbildning och skoladministration i Sveriges 290 kommuner.

–    Rent allmänt kan man säga att det ser väldigt olika ut. Ett tiotal kommuner har, eller kommer snart att ha, en dator per elev i undervisningen, i andra änden har vi kanske 50 kommuner där det knappast händer någonting alls.

Erfarenheterna från dem som går i bräschen är ganska entydiga, säger Johan Wahlström. Frågorna går från att handla om tekniken i sig till innehållet och pedagogiken.

Tekniken är inte det svåra

–    Grundtekniken måste förstås finnas, annars kan det bli som i en skola i Stockholms län där man byggde ett nytt fint trådlöst nät som täckte hela skolan men satt kvar med en Internetförbindelse via ADSL på en halv megabit, men generellt är det inte tekniken som är det svåra.

–    Om man tittar på Skolfederation kan man konstatera att skolor som befinner sig i början av sin digitalisering inte har så stor nytta av en federation. Det är först när man kommer fram till att diskutera läromedel och undervisningens innehåll som den blir viktig. Federationen är ändå ett väldigt bra initiativ och jag är fascinerad över hur mycket som har hänt på bara ett år.

Förlagen måste anpassa affärsmodellerna

Men affärsmodeller måste anpassas för att skolorna ska få ut maximal nytta ur federationen, konstaterar han. Förlagen har byggt sin affär på att sälja klassuppsättningar av tryckta böcker men Johan Wahlström tror inte att skolorna kommer att vilja köpa digitala läromedel på samma vis. Det kommer att finnas en efterfrågan på att köpa enstaka moduler till elever som behöver dem, till exempel för ett projektarbete eller för stödundervisning, och då måste förlagen kunna sälja på det viset.

SKL ska digitalisera kommunerna

Center för eSamhället är ett av flera uttryck för SKL:s strategi att digitalisera kommunerna, en strategi som har mycket gemensamt med regeringens Digitala agenda. I botten finns också en överenskommelse mellan regeringen och SKL om vad som ska göras.

–    SKL har traditionellt haft en rådgivande roll och inte drivit så mycket egen utveckling, men det börjar förändras. Jag skulle säga att vi tar en betydligt mer aktiv roll i dag.

Ett exempel som han lyfter fram är att SKL nu tar fram ett verktyg för skolledare som vill utvärdera var i digitaliseringsprocessen den egna skolan befinner sig. Liknande verktyg finns i bland annat Norge och Finland.

Skolbibliotekens roll förändras

Andra konkreta områden är skolbiblioteken, där det gäller att hitta en ny roll när nu digitala läromedel och uppslagsverk tar över efter sina tryckta motsvarigheter, och de skoladministrativa system som (”förhoppningsvis” flikar Johan Wahlström in) inte syns så mycket för lärarna.

–    Kravställning när det gäller dataformat och integration är någonting som vi på SKL kan hjälpa till med. Det finns standarder, SIS har till exempel arbetat med en standardiserad elevbeskrivning, men det saknas en tung aktör som kan och vill driva på utvecklingen. Jag kan tycka att Skolverket skulle kunna ta den rollen, det skulle underlätta för oss andra.

Han har också mycket kontakt med kommunala IT-chefer och gör sitt bästa för att förklara att skoldatorer inte bör standardiseras och hanteras på samma sätt som IT-miljön på en kommunal förvaltning.