Stockholm siktar högt

27 aug, 2013

Ett gemensamt verksamhetssystem för alla skolformer. Mindre administration för lärarna och mer individanpassad utbildning för eleverna. Anslutning till olika former av e-tjänster och digitalt innehåll. Stockholms stad siktar högt med sin upphandling av gemensam skolplattform för 100 000 elever.

(Bild: CC BY-SA 2.0 Partial eclipse av Juan de Dios Santander Vela)

–    Vi har lyssnat på verksamheten och upphandlar det den vill ha, inte det som finns på marknaden i dag. Vi vill bidra till att putta leverantörerna några steg framåt, säger P-M Andersson på Utbildningsförvaltningens IKT-enhet.

–    För att ta ett exempel: staden har fyra skolformer, från förskola till vuxenutbildning, och i dag finns det ingen leverantör som kan erbjuda ett gemensamt elevregistreringssystem för alla fyra. Men vi kräver att man ska offerera ett gemensamt system med en databas.

Den nya plattformen kommer att ersätta en rad gamla system, och förhoppningen är att det ska bidra både till en mer enhetlig IT-miljö i skolorna och till ett större pedagogiskt helhetstänkande.

Underlaget för upphandlingen publicerades i början av augusti och anbuden ska vara inne i oktober, men förberedelserna började långt tidigare. I stort sett hela 2012 ägnades åt att prata med skolor, elever och vårdnadshavare och till att slipa på kravspecifikationen. I april 2013 gick staden ut med en ansökningsinbjudan, där intresserade leverantörer fick kvalificera sig för att delta i den egentliga upphandlingen.

Ett av kraven är för övrigt att de leverantörer som lämnar in anbud måste vara medlemmar i Skolfederation.

–    En federation är en nödvändighet för att få de funktioner vi vill ha och i dag är Skolfederation det enda alternativet. Det kanske dyker upp fler federationer när marknaden börjar växa, det får vi se, men än finns de inte, säger P-M Andersson.

Upphandlingen är uppdelad i fem moduler, eller delupphandlingar, för att ge staden större flexibilitet. Tanken är att enstaka moduler ska kunna bytas ut om bättre lösningar dyker upp, utan att man för den skull behöver göra om hela upphandlingen säger Mattias Olsson, kollega till P-M Andersson.

–    Stockholms storlek gör det lättare för oss att ställa sådana krav än det skulle vara för en liten kommun med några tusen invånare.

Beslut om vilken/vilka leverantörer som vinner de olika upphandlingarna ska enligt planen fattas i början av 2014. När den nya plattformen kommer att vara i drift går dock inte att svara på ännu.

–    Det är en del av upphandlingskravet att leverantören ska tala om när de kan ha sitt system i drift. Så det vet vi helt enkelt inte förrän upphandlingen är avslutad, säger P-M Andersson.

Fakta

Stockholms stads upphandling av skolplattform är uppdelad i fem moduler som upphandlas var för sig.

  • Barn- och elevregister
  • Hantering av frånvaro och närvaro
  • Hantering av elevdokumentation
  • Pedagogiskt material (Digitalt skapande)
  • Digitalt genomförande (Planering, genomförande med mera)

Heldagsseminarium: Skolfederation, utveckling och möjligheter

Vill du höra mer om vilka möjligheter Skolfederation ger dig som skolhuvudman? Då är du välkommen till Skolfederations heldagsseminarium ”Skolfederation, utveckling och möjligheter” den 5 september!