Lerum kör igång med betyg och nationella prov

7 maj, 2013

I april gick Lerums kommun igång med Skolfederation i skarp drift. Den första rapporten från kommunens IKT-samordnare Anna Mybeck och IT-chef Roger Juhlin berättar att det fungerar smidigt.

Man har kvar de gamla inloggningskontona under en tid för att förenkla övergången och ha en reservingång.

–    Den första anslutningen via Skolfederation är för de pedagoger som loggar in till ProCapitas webbtjänst (ett skoladministrativt system från Tieto). De använder det till att rapportera betyg och nationella prov, berättar Anna Mybeck.

–    Så här i inledningsskedet är det svårt att säga ”hur det gick” att komma igång men pedagogerna kan ju nu logga in i ProCapita med sina vanliga konton för inloggning i kommunens nätverk. Vi har också en backupmöjlighet eftersom vi har parallella konton till att börja med.

Lerum har följt frågan om Skolfederationen länge och sett det som en viktig fråga att komma framåt med en sammanhållen standard för inloggning.

–    Att hålla ordning på många olika inloggningar tar tid ute på våra skolor och vi vill ju gärna underlätta för personalen. När det kom en möjlighet att göra det tillsammans med vår leverantör av IT-säkerhetslösningar var det inte svårt att säga ja, säger Anna Mybeck.

Och hon önskar sig en förbättring av federationen: att fler skolor går med. Då blir det mer självklart för dem som levererar digitala tjänster till Lerums skolor att koppla sig till Skolfederation och det blir då till nytta även för Lerumsskolorna.

Roger Juhlin fyller på med att berätta att övergången till Skolfederation har varit odramatisk. En orsak är som sagt att personalen har möjlighet att använda både den nya och den gamla inloggningsmetoden under övergångsperioden, och en annan är att kommunens allmänna IT-miljö är rätt väl förberedd för en federationsanslutning.

–    Det krävdes inga stora förberedelser för vår del. De mjuka kraven för anslutning uppfyller vi redan genom befintliga processer och rutiner. För den tekniska anslutningen har vi använt oss av en partner, Svensk e-identitet. Eftersom de levererar den tekniska anslutningen som tjänst har vi inte behövt göra något alls inom det området.

–    För att autentisera att rätt person är kopplad till rätt tjänst använder vi i nuläget personnummer.

Både Anna Mybeck och Roger Juhlin ser möjligheter att utvidga federationsinloggningen till fler tjänster framöver, Anna Mybeck nämner specifikt Microsofts molntjänst Office 365 och lärplattformen Vklass.

–    Federativ inloggning underlättar för alla parter så det är definitivt ett område som kommer växa. Jag ser inga nackdelar över huvud taget med tekniken i dag, säger Roger Juhlin.