Uppskattat erfarenhetsutbyte i Uppsala

23 jan, 2013

När Jens Persson hälsade välkommen till seminariet i Uppsala den 18 januari kunde han blicka ut över ett femtiotal deltagare som kommit från hela landet för att diskutera Skolfederation i allmänhet och Uppsala kommuns erfarenheter av att ansluta sig till federationen i synnerhet.

Jens Persson är IT-strateg vid Uppsala kommuns förvaltning för vård och bildning och en av de sammanhållande krafterna i det arbete som ledde till att Uppsala hösten 2012 som första kommun kunde ansluta sig till Skolfederation. Han är även föreståndare för VLM (Virtuell Lärmiljö), en samarbetsorganisation för nio kommuner i östra Sverige där medlemmarna diskuterar IT-stöd för skolan.

Under inledningen berättade Jens Persson om de resonemang som fördes innan Skolfederation kom igång, om hur skolan ”saknar branschstandarder”.

–    Titta på byggföretagen, de konkurrerar ständigt med varandra men trots det kan de samarbeta kring olika standarder för att underlätta sitt arbete.

I skolans värld är gemensam inloggning en bra branschstandard att börja med, menade han, och därur kom idén om en identitetsfederation.

–    I grundskolan i Uppsala, för att ta ett exempel, använder vi tre olika system – Dexter, Skola24 och Edwise – med varsin inloggning. Vi har frågat skolpersonalen och de framhåller att de är trötta på det, de vill ha ett gemensamt system.

Efter Jens Perssons inledning tog Peter Lidholm, IT-strateg på kommunledningskontoret, vid och ledde en diskussion om tekniska aspekter på Skolfederation och hur en anslutning påverkar kommunens IT-infrastruktur. Mycket av diskussionerna handlade om SAML-profiler, kataloger och metadata och här föreslog flera i publiken att Skolfederation bör ta fram konkreta, praktiska exempel på hur kommunikationen med federationen kan gå till: hur ser meddelandena ut? Vilka attribut kan finnas och vilka måste finnas? Och så vidare.

Nästa Peter hette Müller och äntrade scenen efter lunch för att utifrån sin roll som personuppgiftsombud i Uppsala kommun berätta hur kommunen arbetat med sin hantering av personuppgifter i Skolfederation. ”Det räcker väl att deklarera att vi följer PUL?” var hans första tanke när han ställdes inför uppgiften att dokumentera hanteringen, men efter att ha rådfrågat en rad andra jurister kom han fram till att det krävdes mer än så.

–    Vi kom fram till att vi måste ha ett genomtänkt och nedskrivet arbetssätt när det gäller sådant som registervård, behörigheter och inte minst information till dem som registreras att de blir registrerade och vad uppgifterna ska användas till.

En nyhet som presenterades på seminariet och som säkert kommer att intressera många är möjligheten att prova på Skolfederation utan att nödvändigtvis vara medlem. Stefan Runneberger från Nexus och Kristina Edman från .SE demonstrerade den nya funktionen som i korthet innebär att intresserade skolhuvudmän kan låta elever och lärare logga in i en demomiljö där tjänsteleverantörer visar upp hela eller delar av sitt utbud.

–    Den här presentationen riktar sig inte till er som är här i dag, men ni kan ta med den hem och visa för andra som behöver få veta mer om skolfederationen.

På det viset inledde dagens sista talare, Joakim Norbäck från Malmö, sitt pass. Och det som följde var mycket riktigt en bra presentation av hur man kommer igång med att ansluta sig till federationen, vilka frågor som behöver besvaras och mycket annat matnyttigt.

Nästa träff för erfarenhetsutbyte inom Skolfederation arrangeras i Sandviken i vår. Inbjudan och mer information om detta kommer; det går även bra att kontakta IT-strateg Erik Holmqvist i Sandviken som är ansvarig för arrangemanget.

Presentationer

  • Inledning – Jens Persson
  • Tekniken – Peter Lidholm
  • PUL – Peter Müller (OBS! Från och med den 25 maj 2018 träder EU:S Dataskyddsförordning i kraft och ersätter PuL)
  • Visa och Prova – Kristina Edman
  • Att komma igång – Joakim Norbäck