Wikipedia som möjlig tjänstelevererantör i Skolfederation

20 dec, 2012

Uppslagsverket Wikipedia är ett populärt men också omdiskuterat hjälpmedel i undervisningen i många skolor. Det konstaterar Sophie Österberg som sedan i oktober arbetar som utbildningsansvarig hos Wikimedia Sverige, den svenska fristående grenen av den förening som står bakom Wikipedia.

–    Många lärare har en misstro mot Wikipedia. Mitt arbete går mycket ut på att stödja dem, att förklara hur Wikipedia fungerar och visa hur de kan gå till väga om de själva eller deras elever har material att lägga in.

–    Jag brukar också berätta om kulturen på Wikipedia, som till exempel att man ska vara förberedd på att någon annan kan komma att ändra eller till och med ta bort det man har skrivit in.

Ett exempel på en typ av artiklar som sällan får stå kvar är alla som skriver om sina egna garageband. Anledningen? Inte tillräckligt stort allmänintresse.

–    En bra tumregel är att fråga sig ”skulle det här ha platsat i ett uppslagsverk eller ett speciallexikon?”. Om svaret på den frågan är nej hör nog inte artikeln hemma på Wikipedia heller, säger Sophie Österberg.

Det faktum att Wikipedia används i skolundervisningen har lett till att Wikimedia Sverige har börjat föra diskussioner med Skolfederation.

–    Det började med att Skolfederation kom till oss och undrade om vi var intresserade av att vara med som tjänsteleverantör i federationen, och det är absolut intressant för oss. Dessutom känns det förstås som ett erkännande av Wikimedia i utbildningssammanhang att vi kan jämföras med de stora läromedelsförlagen.

Det kostar ju ingenting att använda Wikipedia, så den praktiska nyttan för Wikimedia med att vara med i Skolfederation är inte att få fler ”kunder” utan i stället fler användare som kan bidra till att fylla uppslagsverket med kunskap. Tanken är att elever och lärare i federationen automatiskt ska få konton till Wikipedia.

Ett inloggningskonto är inte en förutsättning för att kunna bidra med material, men att ha ett konto innebär vissa fördelar som att man kan diskutera artiklar med andra (inloggade) användare. Kontot gör enligt Sophie Österberg nytta även för den som ”bara” använder Wikipedia som uppslagsverk – till exempel kan man då ha en personlig bevakningslista med artiklar som man är intresserad av att följa.

–    Man kan tycka att det är väldigt låg tröskel att behöva registrera sig, men det räcker för att väldigt många ska avstå. Med en federationslösning skulle vi undanröja det hindret helt för alla som är anslutna till federationen, säger hon.

Enligt Sophie Österberg finns det ett intresse bland forskare och doktorander att bidra till Wikipedia, och det har lett till att Wikimedia Sverige för diskussioner även med högskolevärldens identitetsfederation Swamid – som har stått modell för Skolfederation och bygger på samma teknik.

Oavsett vilken federation föreningen vill ansluta sig till kommer det dock att krävas tekniskt utvecklingsarbete hos Wikimedia centralt i USA, eftersom det är där användarhanteringen finns. Wikimedia Sverige har tagit upp saken med amerikanerna, berättar Sophie Österberg, men ännu inte fått något besked om eller när arbetet skulle kunna göras.