Liber vill ha med sig alla kunder

11 dec, 2012

Utmaningen för Susanne Svensson, chef för förlaget Libers utgivning av e-läromedel, är att på ett så smidigt sätt som möjligt få med sig förlagsbjässens nuvarande användare in i Skolfederation. Existerande konton ska alltså kunna anslutas till det nya systemet.

–    Liber har ett par hundra tusen användare av e-läromedel i dag och det är viktigt för oss att se till att deras information följer med om de väljer att ansluta sig till Skolfederation och logga in den vägen i framtiden. De vill inte börja om från början, säger hon.

Det handlar inte bara om åtkomst till läromedlen utan också om diverse kringtjänster som till exempel personliga studieanteckningar eller resultatredovisning – information som är av stort värde för användarna och som ingen vill tappa bort.

Liber har valt att engagera sig i Skolfederation och bland annat medverka i projektets referensgrupp. Susanne Svensson tycker att det är ett självklart val.

–    Vi är mycket positiva till skolfederationen. Den representerar ett viktigt vägval för skolan och kommer att förenkla mycket ute i verksamheten, framför allt blir det enklare för både elever och lärare när man bara har ett lösenord till alla system och dessutom blir det mindre administration för lärarnas del.

–    När trösklarna för att komma åt e-läromedel minskar räknar vi med att skolorna kommer att börja köpa in fler e-läromedel och också använda dem mer.

Hon ser också möjligheter för helt nya tjänster när federationen finns på plats. Ett exempel kan vara att använda federationsinloggningen även i Libers beställningssystem, så att den lärare som sannolikt ändå är inloggad i Skolfederation också kan beställa material direkt till sin klass.

Liber håller just nu på och anpassar sina system till Skolfederation, med sikte på en anslutning någon gång under första kvartalet 2013.