Nyhetsarkiv för december 2012

Wikipedia som möjlig tjänstelevererantör i Skolfederation

2012-12-20 14:33:07

Uppslagsverket Wikipedia är ett populärt men också omdiskuterat hjälpmedel i undervisningen i många skolor. Det konstaterar Sophie Österberg som sedan i oktober arbetar som utbildningsansvarig hos Wikimedia Sverige, den svenska fristående grenen av den förening som står bakom Wikipedia. Läs mer

Liber vill ha med sig alla kunder

2012-12-11 12:50:16

Utmaningen för Susanne Svensson, chef för förlaget Libers utgivning av e-läromedel, är att på ett så smidigt sätt som möjligt få med sig förlagsbjässens nuvarande användare in i Skolfederation. Existerande konton ska alltså kunna anslutas till det nya systemet. Läs mer

Vägen framåt

2012-12-04 14:58:21

Under 2012 har Skolfederation gått från idé till verklighet. Behovet av en enkel och säker inloggningstjänst för skolan är uppenbart och intresset är på topp. Däremot har många haft problem med att uppfylla de högt uppställda kraven gällande säkerhetsföreskrifterna. Under hösten har Skolfederation diskuterat hur vi går vidare nu när vi tydligt ser behoven men också har kännedom om vilka hinder som våra intressenter stöter på, och några tydliga åtgärder har utkristalliserats. Läs mer

Kvaliteten talar för öppen programvara

När Skolfederation presenterades våren 2012 stod federationen redan från början på stabil teknisk grund. En av orsakerna till detta stavas Leif Johansson, systemspecialist på Nordunet som är de nordiska universitetsnätens samarbetsorganisation och expert på det här med identitetsfederationer. Läs mer