Seminariereferat: Skolan och Skolfederation

1 okt, 2012

160 personer hade tagit sig till Rival för att fördjupa sig i möjligheten att bli en del av den federativa samverkan som Skolfederation möjliggör. Se seminariet i efterhand och läs ett referat från dagen här.

Federationsoperatörens tjänsteägare, Staffan Hagnell, ställer en öppen fråga till publiken om hur många som ämnar gå med i Skolfederation inom ett år och ett 30-tal händer sträcks upp. Ytterligare ett tjugotal händer hålls upp när han följer upp med samma fråga men undrar hur många som vill gå med i federationen inom två år. Det finns med andra ord ett stort intresse för Skolfederation och både skolhuvudmännen och tjänsteleverantörerna är med på tåget. Tåget har redan börjat fyllas med resenärer och fler är på väg på.

Behov och nytta med Skolfederation

Carl Heath, gruppledare på GR, inledde med att illustrera hur många gånger en lärare måste logga in en vanlig morgon i skolan för att kunna göra sitt jobb. Frånvarohanterare, lärplattformar, digitala lärresurser, frånvarohanteraren igen – innan klockan har slagit 10.00 har en uppsjö av användarnamn och lösenord knappats in i alla dessa system – tid som stulits från att arbeta med eleverna.

Carl har sällskap på scen av Jonas Ryberg från Unikum och Lars Clemensson från Kungsbacka kommun. Under dagens först session ska de diskutera behov och nytta med Skolfederation.

Överenskommelsen och förtroendet är centralt – det är ungefär som man har förtroende för en valuta, säger Jonas Ryberg. Så fort vi känner oss trygga med inloggningen kan vi börja fokusera på vad som är bäst för barnen.

Lars Clemensson tar vid och på Twitter får han medhåll:

De ickepedagogiska knapptryckningarna måste minimeras.

Carl Heath liknar Skolfederation med ett skoldisko – alla står runtom väggarna längs dansgolvet. Det finns en taggad dj men ingen som är en hejare på att dansa. Någon måste våga ge sig först ut på dansgolvet och visa takten.

Han fortsätter och konstaterar att vårt dansgolv är stort och folk har börjat dansa. Jonas Ryberg flikar in att det faktiskt finns dansinstruktörer som kan hjälpa till.

Status för federationsoperatören

Staffan Hagnell ansvarar för federationsoperatören och redogör här för status för federationen. Och han kunde leverera purfärska nyheter om att Skolfederation kan välkomna sina första medlemmar: Uppsala kommun, Learnify, Unikum och Nindev. På intresselistan som upprättats återfinns 15 kommuner och 7 tjänsteleverantörer som nu är i färd att ansluta sig.

Staffan berättar att efter de första referensgruppsmötena utkristalliserades en riktlinje som just nu leder arbetet med Skolfederation. Staffan visar upp en bild där det står: ”Håll federationen smal och grund”. Smal i meningen att federationen ska vända sig till skolverksamheter, inte till all kommunal verksamhet. Grund i meningen att låta andra aktörer fokusera på att utveckla och utvärdera digitala läromedel – Skolfederation ska leverera en bra och säker inloggningstjänst.

Erfarenheter av att komma igång och bli medlem

En värdefull session på seminariet var när två av Skolfederations nya medlemmar berättade om erfarenheterna av att komma igång och arbetet med att ansluta sig som medlem i federationen. På scen stod Jens Persson från Uppsala kommun och Per Brahm och Jonathan Berggren från Learnify.

Från Uppsala kommuns sida bottnade det i att vi hade ett behov av en enhetlig lösning istället för integreringar. Motivet var att vi behövde få ordning på vår inre IT-infrastruktur, säger Jens Persson om varför de var först ut som medlem i Skolfederation.

Den inre alliansen, nämligen stadshuset, skolförvaltningen, och IT-avdelningen, är avhängig. Satsa på inre samverkan och ha ordning på din katalog, ditt AD och få dit dina attribut. Det är nog det största jobbet.

För Uppsala kommun var självdeklarationen som federationen kräver ett bra tillfälle att se till så att de hade ordning på rutinerna. Det som var det problematiska var PuL-frågorna. För Learnify gick det snabbt att ansluta sig till federationen. Det handlade endast om dagar att anpassa systemen och bli redo att bli medlem.

Learnify demar deras tjänst som är kopplad till Uppsalas vuxenutbildning och de är eniga om att de nu har en enklare och mer enhetlig integration med deras kunder.

På sista bilden i presentationen står det: ”Visionen går att realisera! Sätt igång!” och det uppmanar Persson, Brahm och Berggren alla i salongen på Rival att göra.

PuL- och säkerhetsfrågor för Skolfederation*

Under förmiddagen var det flera som kom in på PuL och menade att det är det snåriga för såväl skolhuvudmän och tjänsteleverantörer. Eftermiddagspasset inleddes av en paneldiskussion om PUL- och säkerhetsfrågor för Skolfederation. Daniel Westman, forskare i IT-rätt, ledde diskussionen och Jeanna Thorslund, Center för eSamhället, Filippa Murath, .SE, Nils Fjelkegård, E-legitimationsnämnden och Magnus Bergström, Datainspektionen, deltog i diskussionen.

Daniel Westman inledde sessionen:

Det här med PuL är inte helt lätt, det är ”work in progress”. Federationssamverkan kan vara ett sätt att skydda den personliga integriteten, men det kan uppkomma helt ny problematik.

Jeanna Thorslund från Center för eSamhället fortsätter och menar att det inte är så komplicerat utan det är alltid skolhuvudmannen som är ansvariga för elevernas personuppgifter. Leverantörens roll beskriver hon som en typ av ”personuppgiftsbiträde”.

Är skolhuvudmän med i federationen ber man leverantörer hantera den informationen som du äger. Leverantören ”lånar” bara informationen om eleverna och ur ett rättsligt perspektiv är det alltid skolhuvudmannen som är ansvarig, säger Jeanna Thorslund.

Nils Fjelkegård från E-legitimationsnämnden menar att man ska se federationen som en möjliggörare att stärka skyddet av personuppgifter.

Vi måste komma framåt, och inte låta PuL-problematik göra att denna utveckling, som federationen innebär, stannar av.

Federativ samverkan är ett sätt att hantera behörighetsuppgifter över domängränserna, menar Magnus Bergström från Datainspektionen. Säkerhetslösningarna diktar villkoren för vilken typ av – känsliga/icke-känsliga – uppgifter som du kan behandla.

Jeanna Thorslund anser att huvudmännen behöver hjälp på vägen med hur de ska förhålla sig till PuL i federationen. Det får hon medhåll från Filippa Murath, bolagsjurist på .SE, och hon ser att Skolfederation kan ha en viktig roll i att förvalta PuL-frågor men också genom att ta fram checklistor och case som underlättar för federationens medlemmar.

Läromedel med nya möjligheter

Om inloggningen i skolan underlättas, vilka nya möjligheter öppnas då? Rickard Vinde är vd på läromedelförlagens branschorganisation Svenska Läromedel och han tycker att det handlar om att utnyttja den nya tekniken och förbättra undervisningen. Det frigör tid för undervisning, och det är förlagsrepresentanterna på scen eniga om är det som bör stå i fokus.

Det är lätt att bara tänka teknik, men Rickard Vinde menar att det inte är det som det handlar om. Kommuner och friskolor måste fundera på hur lärandet ska gå till.

Superkraften hos Skolfederation är att leverantörerna endast behöver göra en konfiguration för att vara kompatibla med skolhuvudmännen, säger Susanne Svensson, förlagschef på Liber.

Palle Girgensohn från lärplattformen Ping Pong lyfter en annan aspekt med federationen som gör att de arbetar för att bli medlem:

En engångskod till varje resurs skalar inte, varje elev/lärare har en massa resurser det vill säga lika många koder. Det skalar helt enkelt inte.

Det första steget – det vill säga den första vinsten – är att eleverna slipper logga in och skapa konton. Nästa steg är att lärarna lätt kan köpa sina läromedel och eleverna, och med hjälp av sina attribut få tillgång till dem, säger Susanne Svensson.

Skolfederation behövs för att göra det enklare att få tillgång till digitala lärresurser, säger Rickard Vinde.

Hur kan vi utveckla den federativa samverkan?

Håkan Plith, projektledare på Studentlitteratur, drar igång seminariets sista pass med att säga att federationen öppnar upp för affärsutveckling:

Federationen möjliggör att förlagen potentiellt kan öka kvantiteten av läromedel vilket gör att vi kan pressa priserna och forma nya möjligheter.

E-legitimationsnämnden, som ska stödja offentlig sektor, har beslutat att så långt som möjligt också ska stödja privat sektor, berättar Eva Ekenberg som är kansliordförande på nämnden.

Skolfederation skulle kunna utnyttja många delar som nämnden håller på att bygga upp. Vi kompletterar varandra, säger Eva Ekenberg.

Mats Östling, som modererade den avslutande paneldiskussionen summerar:

Fortsätt att tänka i ett lite bredare perspektiv – och glöm inte vårdnadshavarna! Pedagogerna måste komma närmare förlagen och läromedelsleverantörerna.

SUMMERING!

  • Fler användare – Skolfederation har taxerat ut på banan och har precis kommit upp i luften – en god start!
  • Bred förankring viktigt– styrning likaså.
  • Tillitsdiskussionen fortsätter och är viktig.
  • PuL-diskussionen – to be continued.
  • Skolfederation ska samverka med andra initiativ.
  • Välkomna på workshop på .SE den 13 november!

*Observera! EU:s Dataskyddsförordning (GDPR) ersätter från och med 25 maj 2018 PUL