Dags att diskutera samverkan

17 sep, 2012

När skolor möter läromedelsproducenter via Skolfederation uppstår en ny typ av marknadsutveckling, enligt Mats Östling som är konsult och en av initiativtagarna till federationen. Han vill därför gärna se att båda parter gemensamt försöker hitta sätt att få ut så mycket nytta som möjligt ur den infrastruktur som byggs.

Vi kan inte bara skapa ett vanligt kund/leverantörsförhållande mellan skolorna och företagen, de behöver tillsammans komma fram till nya produkter, tjänster och affärsmodeller som får federationen att fungera, säger han.

Mats Östling leder den avslutande paneldiskussionen på det seminarium som Skolfederation arrangerar tisdagen den 25 september. Rubriken är ”Hur kan vi utveckla den federativa samverkan?” och relationen mellan skolor och leverantörer är bara en av de samverkansfrågor han vill att panelen ska ta upp.

Det behövs sannolikt en samverkan mellan kommuner på regional nivå för att underlätta anslutning till federationen. Alla kommuner har inte tillräckliga egna IT-resurser för att hantera federationen och då är det bra om de kan samarbeta. Dessutom erbjuder regionerna ofta egna tjänster via mediecentralerna.

Det finns också ett nationellt perspektiv att diskutera, hur skolfederationen kan vara synkad med andra som håller på med e-legitimationer och federationer, och hur nationella aktörer kan vara ett stöd i processen.

I debatten deltar bland andra Eva Ekenberg som är kansliansvarig vid E-legitimationsnämnden och Maria Stockhaus, kommunalråd i Sollentuna med ansvar för förskola och skola.

________________________________________________________________________

Välkommen på seminariet Skolan och Skolfederation!

Den 25 september anordnar .SE ett kostnadsfritt heldagsseminarium om skolan och Skolfederation och Mats Östling modererar sessionen “Hur kan vi utveckla den federativa samverkan?”. Läs mer och anmäl dig till seminariet här.

________________________________________________________________________