Staffan Hagnell: Svensk e-legitimation eller Skolfederation?

5 sep, 2012

Vi på .SE har just svarat på E-legitimationsnämndens remiss av utkast till regelverk för Svensk e-legitimation. Jag funderade därför åter på hur Svensk e-legitimation och Skolfederation relaterar till varandra. Behöver vi verkligen flera federationer som är baserade på den samma teknik?

Det enkla svaret är: Ja, absolut!

Svensk e-legitimation handlar om att vidareutveckla marknaden för elektronisk identifiering av innevånare, medan skolfederationen är en federativ samverkan kring attribut för skolan, så som till exempel årskurs och skola. Attributen används för att göra tjänsterna enkelt åtkomliga för elever och lärare ute på skolorna runtom i landet utan en onödig exponering av personuppgifter. Exempelvis finns det som regel ingen anledning varför elevers ska behöva uppge sitt personnummer för ett förlag för att få åtkomst till digitala läromedel.

För att lita på Skolfederationens attribut krävs dock att en säker inloggning har skett på skolans portal och det är där Svensk e-legitmation blir intressant. I dag är det vanligt att inloggning sker med användarnamn och lösenord, men det vore givetvis önskvärt om de på sikt ersattes med andra inloggningar som till exempel Svensk e-legitmation.

Skolfederationen ska därför ses som en förädling av Svensk e-legitimations tjänst. Omvänt bör Svensk e-legitimation se Skolfederationen och andra sektorsspecifika federationer som intressanta kunder, som erbjuder ett bra alternativ om man är trött på trassliga administrationsrutiner.

Så låt oss dra största möjliga nytta av såväl skolfederationen och E-legitimationens arbete istället för att oroa oss för problem där egentligen fantastiska möjligheter finns.

Och vi ses på seminariet Skolan och Skolfederation den 25 september, där detta, och mycket annat, kommer att diskuteras!

Här finns vårt remissvar och här är remissen i sin helhet.


  Av Staffan Hagnell, som leder .SE:s arbete med Skolfederation.se