En närvarande kundtjänst

5 sep, 2012

Ett mejl eller ett telefonsamtal är i allmänhet det första steget för den som vill bli medlem i Skolfederation. Förfrågan landar hos .SE Direkts kundtjänst, som fungerar som kundtjänst även åt skolfederationen, och där ser man till att snabbt ta kontakt med alla som anmäler intresse.

– Vi kontaktar alla som hör av sig och berättar mer om Skolfederation. Visst finns den mesta informationen på webbplatsen, och avtalsmallar och andra texter ligger också där, men det är ändå bra med en personlig kontakt, berättar Anette Hall som är chef för .SE Direkts kundtjänst.

Medlem i Skolfederation kan man bli om man är endera:

  • En skola, eller huvudman för en grupp skolor,
  • en skolmyndighet, eller
  • leverantör av en e-tjänst som riktar sig till skolan.

Oavsett vilken grupp man tillhör är det ett avtal som ska skrivas mellan federationen och medlemmen. Dessutom ska man som ansökande medlem bifoga en beskrivning av hur man hanterar bland annat informationssäkerhet och personuppgifter och just den kommer det frågor om.

– Vi håller på och tar fram en mall för den beskrivningen, säger Anette Hall, för det är något som många undrar över.

All information om hur man blir medlem finns som sagt på Skolfederation.se, under fliken ”Bli medlem”. Och kundtjänsten hjälper inte bara till med ansökan utan finns också på plats för att ge support till medlemmar som behöver hjälp.

– Vi har kunder som kör tekniska tester nu och det droppar in nya intresseanmälningar hela tiden. För att få upp farten planerar vi att kontakta alla som har visat intresse eller besökt skolfederationens seminarier under året, för att få höra om deras planer och hjälpa dem igång, säger Anette Hall.

Har du några frågor, hör av dig till vår kundtjänst. Här finns alla de som arbetar med Skolfederation presenterade och du är välkommen att kontakta oss också!