Läromedel med nya möjligheter

26 aug, 2012

Vi tog en pratstund med Rickard Vinde, vd på Svenska läromedel, som modererar en session om digitala läromedel under seminariet den 25 september.

Vilka är Svenska Läromedel och hur ser er verksamhet ut?

Svenska Läromedel är branschförening för läromedelsförlagen. Våra fjorton medlemsförlag svarar för 80-90 procent av utgivningen av läromedel till skola och gymnasium. Vår uppgift är att stödja förlagen i att ge utbildningspolitiken, bl.a. skollagen, så stor effekt som möjligt. Vårt redskap för det är läromedel med hög kvalitet.

Vad händer under din session på Skolan och Skolfederation-seminariet?

– Jag kommer som moderator inleda med att diskutera läromedlens och lärplattformarnas roll och varför Skolfederation behövs om vi ska kunna få ett utbrett och likvärdigt, digitalt lärande. Förlagschef Susanne Svensson från Liber kommer beskriva utmaningar för läromedelsförlag och huvudmän. Några förlag och plattformsleverantörer kommer beskriva de utökade möjligheter som finns med digitalt lärande. Vi kommer avsluta med en diskussion med publiken och hoppas få mycket återkoppling för den fortsatta utvecklingen.

Vilka tycker du ska komma?

– Jag vill alla som har intresse av att göra digitala läromedel lika tillgängliga som läroböcker ska komma. Jag tänker på kommunpolitiker, friskoleföretag, skolchefer och IT-strateger men det finns många andra som kommer ha nytta av att närvara.

Varför är utvecklingen av digitala läromedel en viktig fråga?

– Man måste skilja på utvecklingen av digitala läromedel och utvecklingen av distributionen av dessa. Skolfederation handlar om det senare men utan det kan vi inte få ett utbrett digitalt lärande, oavsett hur bra läromedlen är. Det krävs förstås också bra hårdvara och annan infrastruktur. Att skapa detta kommer ta tid. Digitala läromedel har potential att bli viktiga i lärandet och utvecklingen är därför viktig för Sverige som kunskapsnation. Digital kompetens i allmänhet blir också allt viktigare.

Din session heter ju ”Läromedel med nya möjligheter – Vilka är utmaningarna för förlag, kommuner och skolor?” – vilka är de största utmaningar från ditt perspektiv?

– Digitala läromedel finns men behöver förstås utvecklas vidare. Tekniken finns för både hårdvara, infrastruktur och även för Skolfederation. Utmaningen ligger i att läromedelsförlag, huvudmän och skolor måste skaffa en samsyn. I grunden handlar Skolfederation om nationell utbildningspolitik för framtiden och Skolverket borde därför ta på sig ledartröjan.

Och vilka är de största nya möjligheterna då?

– Möjligheterna ligger i lärare med digitala läromedel kan få bättre arbetsverktyg och eleverna bättre kunskapsresultat.

Hur ser du på Skolfederation.se?

– Skolfederation kan göra bred distribution av både läromedel och andra lärresurser möjlig.

 

________________________________________________________________________

Välkommen på seminariet Skolan och Skolfederation!

Den 25 september anordnar .SE ett kostnadsfritt heldagsseminarium om skolan och Skolfederation och Rickard Vinde modererar sessionen “Läromedel med nya möjligheter”. Läs mer och anmäl dig till seminariet här.

________________________________________________________________________