Dags att gå från vision till verkstad

13 aug, 2012

Staffan Hagnell, som leder .SE:s arbete med Skolfederation, ser som sin största utmaning just nu att leva upp till det intresse för federationen som finns hos skolhuvudmännen. Hösten kommer att spenderas i verkstaden, konstaterar han.

  Vi fick uppdraget att etablera Skolfederation från SIS i januari. Våren använde vi till att utveckla konceptet, nu är vi i en ny fas där vi ska bygga upp produktionen och se till att vi kan hantera våra kunder på ett bra och säkert sätt.

Det har varit sommar och sommarlov men arbetet med Skolfederation har inte stått stilla för det. Bland annat har det bildats en referensgrupp som ska påverka federationens utformning. Gruppen har hittills fått 11 ledamöter och den står öppen för alla som kan och vill bli medlemmar i federationen.

Fokus ligger på att förenkla

En erfarenhet från vårens arbete är att federationen behöver göra det enklare för skolorna att söka medlemskap.

  Det vi har sett är att skolorna får lägga mer jobb än vi från början trodde på att formulera och beskriva sitt säkerhetsarbete. Därför kommer vi nu att ta fram en mall som gör det enklare för skolorna att få ordning på detta, säger Staffan Hagnell.

  Säkerhetsarbetet måste även dokumenteras så att andra kan ta del av det. Det är viktigt eftersom medlemmarna i en federation väljer att lita på varandras säkerhet.

Flera evenemang i höst

Utbyte av erfarenheter kring hur det är att komma igång och bli medlem i Skolfederation.se är en av huvudpunkterna på det seminarium som federationen anordnar på Hotel Rival i Stockholm den 25 september. Här på Skolfederation.se kommer vi presentera alla delarna i seminariet i en artikelserie som startar nästa vecka. Håll utkik!

Hösten innehåller också ett gemensamt nordiskt expertmöte i oktober, en workshop kring Skolfederation i november och en diskussion om identitetsfederationer på Internetdagarna i oktober. Skolfederationen kommer även att gå ut med en enkät till Sveriges skolhuvudmän för att fråga om deras intresse för att ansluta sig och hur färdplanen i så fall ser ut.

Efterlyser nationell samordning

Staffan Hagnell avslutar med en önskan.

 Just nu handlar det om att få igång en fungerande identitets- och behörighetsfederation för skolorna, men på sikt skulle jag gärna se en tydligare nationell samverkan för utformning och användning digitala läromedel. Men det är inte .SE:s roll, vi ska koncentrera oss på att leverera en infrastrukturtjänst som kopplar ihop skolorna med sina digitala lärresurser.

Läs mer: