Synpunktsrunda på bilaga 5 om elevattribut

2 jul, 2012

Det är viktigt att alla deltagare i projektet får möjlighet att påverka. Dina synpunkter på detta förslag bidrar till att testa riktigheten i det fortlöpande arbetet med tjänsten för en skolfederation.

En bred förankring är viktig för att resultatet ska få acceptans och användas av marknaden. Här finns dokumentet Federationsgemensamma attribut version 1.2 (pdf).

Dina svar är i formen öppna svar med fritext i valfritt format.

  • Senaste svarsdatum: 3 september, 2012.
  • Svar skickas till: asa.wallstrom@sis.se

Ditt svar är viktigt!

Frågor om elevattribut besvaras av:

Patrick Lindén, 08-555 521 56, patrick.linden@sis.se

Palle Girgensohn, 0707-18 21 74, girgen@pingpong.net