Nya förutsättningar öppnar för möjligheter

25 jun, 2012

Vi ville blicka framåt och tog därför en pratstund med Rickard Vinde, vd för läromedelsförlagens branschorganisation Svenska Läromedel.

Vad har du för tankar om Skolfederation som tjänst?

Förlagens läromedel är en förutsättning för lärarnas arbete och elevernas kunskap. Med Skolfederation kan alla elever i Sverige få tillgång inte bara till tryckta utan också till digitala läromedel på ett enkelt och likvärdigt sätt.

Vad anser du är nyttan för elever och lärare?

Lärarna kommer lätt kunna skaffa digitala läromedel. Eleverna kommer kunna få tillgång till dessa både i skolan och hemma, med single sign-on.

Vad tror du att detta kan innebära för lärandet?

Det kommer ge förutsättningar för lärare och elever att använda digitala läromedel. Likvärdigheten kommer öka när alla elever får denna möjlighet. Alla kommuner och friskolor måste förstås ansluta sig.

Hur tror du att detta kan påverka tjänsteföretagen?

Läromedelsförlagen ger skolan läromedel som följer läroplanen. De har en pedagogisk metod anpassad för varje årskurs och präglas av förlagens skicklighet att göra kunskap lättillgänglig. Författarna är erfarna lärare. För förlagen är kunskapsinnehållet det viktiga, inte tekniken. Skolfederation kommer påskynda övergången till digitala läromedel.

Var tror du att vi är om 5 år? Och vad betyder det här för framtiden?

Den tryckta läroboken är fortfarande viktigast och jag vet inte hur fort utvecklingen kommer gå. På sikt kommer förlagens digitala läromedel få stor betydelse. Läraren får lärarhandledning och planering samt möjligheter till kommunikation och uppföljning med varje elev. Eleven får en kunskapsstomme, interaktivitet, möjlighet till individualisering och tillgång till externa lärresurser. Allt i en tjänst.

Vad är nästa steg? Har du några råd till såväl skolor/kommuner som till tjänsteleverantörer?

För att skolans kvalitet ska vara hög krävs att läraren har en professionell arbetsmiljö. En viktig del av denna är förlagens läromedel. Vilka läromedel som används i en viss undervisningssituation ska avgöras av den professionella läraren men kommunen och skolledningen ska försäkra att läraren alls har möjlighet att skaffa läromedel. Läromedelsförlagen måste självfallet fortsätta att nära följa lärarnas och elevernas läromedelsbehov.

Läs mer om Svenska Läromedel här.