Göteborgsregionen tänker gå i bräschen

21 jun, 2012

Det finns ett stort intresse för Skolfederation.se i Västsverige, berättar Anette Larsson som är projektledare på Göteborgsregionens kommunalförbund (GR).

–    Federationen är någonting som skolorna har efterfrågat länge men utan att egentligen veta exakt vad det är man har behövt. Därför är också suget stort när den nu kommer igång, säger hon.

–    Med hjälp av skolfederationen kan vi bygga smarta lösningar som verkligen stöttar pedagogerna i deras arbete.

GR bevakar skolfederationen för GR:s medlemskommuners räkning och de räknar 13 kommuner runt omkring Göteborg som sina medlemmar, från Stenungsund i norr till Kungsbacka i söder. Anette Larsson räknar med att åtminstone fem av dem kommer att komma igång med Skolfederation.se under höstterminen. Hon blickar även utanför de egna kretsarna och ser gärna samarbeten med i första hand omkringliggande kommunalförbund som Fyrbodal (Dalsland + norra Bohuslän) och Sjuhärad (runt Borås).

–    Vi för även en diskussion med högskolorna i regionen om en ”Federation i Väst” som i så fall skulle omfatta både grundskolor, gymnasieskolor, högskolor och universitet, säger hon.
På sikt är det också intressant att blicka utanför Sveriges gränser, och följa vad som händer i Europa.

Sist men inte minst ser Anette Larsson fram mot en spännande höst.

–    Jag har varit med i arbetet med skolfederationen ända från början och varit ute mycket och informerat om den, så det ska bli väldigt spännande att följa vad som händer nu när den börjar användas.