Learnify är snart igång

4 jun, 2012

Per Brahm, vd för lärplattformen Learnify, ser att Skolfederation.se möjliggör besparingar i tid och resurser och spelar en roll för att få ut nyttan av tekniken.


Enhetliga gränssnitt mellan system kan spara uppemot tre fjärdedelar av arbetet när Learnify ska ansluta en ny kund, samtidigt som kunskapen hos beställarna ökar. Det är två av fördelarna med en skolfederation, enligt Per Brahm som är vd för Learnify.

–    Vi ser en enorm rationaliseringsmöjlighet i Skolfederationen på lite sikt, säger Per Brahm.

–    Men den största vinsten är ändå att federationen gör det lättare för oss att samla ihop och erbjuda digitala läromedel.

Skolan är den största verksamheten i Sverige och engagerar runt 150 000 lärare och framför allt 1,5 miljoner elever. Snart har hälften av dessa elever en egen dator i skolan, resonerar han, och de allra flesta av den andra hälften har åtminstone tillgång till dator. För att få ut nyttan av all denna teknik kommer skolan att behöva stora mängder digitala läromedel och där kan Skolfederation.se spela en roll.

–    Företag som egentligen skulle vara konkurrenter kan i det här sammanhanget samarbeta eftersom vi kan se att marknaden kommer att bli så mycket större att alla ändå får plats, säger Per Brahm.

Learnify driver webbplatsen learnify.se, som är en plattform för digitalt lärarmaterial från andra parter, både fritt och kommersiellt material. Lärare kan också dela med sig av material som de själva har producerat. Arbetet med att tekniskt koppla ihop learnify.se med Skolfederation.se har pågått under våren och utvecklingsansvarige Jonatan Berggren säger att den första kunden – Uppsala kommun, som vi skrev om 11 maj – kommer att kunna logga in om någon vecka.

–    I praktiken innebär det förstås att plattformen kommer att börja användas vid skolstarten i höst, först ut blir ett par Komvux-klasser under sommaren. Men tekniken kommer som det ser ut nu att vara klar i början av juni.
Per Brahm poängterar också att Skolfederation.se möjliggör ett större erfarenhetsutbyte och en enhetlig hantering av personuppgifter som på det sättet förenklar för alla anslutna att hålla sig inom ramarna för vad Personuppgiftslagen kräver. Många är osäkra på vad som är verkligen gäller när elever använder tjänster på olika leverantörers servrar, nu har vi möjlighet att utveckla en gemensam praxis.