Att använda IT för ett bättre lärande

21 maj, 2012

IT-strategen Mats Östling skriver om Skolfederation.se och de möjligheter en federation innebär för lärare, elever och levereantörer.

I takt med att våra barn och ungdomar blir allt mer Internetvana ökar kraven på att skolan kan erbjuda bra och tillgängliga resurser för lärandet. Med den mycket snabba ökningen av datorer och surfplattor som just nu sker på många håll i landet kombinerat med utbyggnaden av trådlösa nät kommer allt fler elever att ha en god tillgång till Internet. Det ställer nya krav på skolan och pedagogerna att erbjuda ett bra utbud av nätbaserade digitala resurser och det i sin tur ställer krav på leverantörer av läromedel och andra resurser.

I dag är tillgången begränsad och de tekniska lösningarna för att komma åt olika resurser alldeles för krångliga – en aktiv pedagog som har samlat på sig bra webbresurser kan behöva logga in på 25 olika platser och sköta konton för sig och sina elever.

För att utvecklingen i skolan ska ta ordentlig fart krävs fler och bättre läromedel på nätet.

Ett sätt att sänka tröskeln för både användare och leverantörer är att öka användningen av standarder och metadata, ett annat är att förenkla inloggningen.

Ett projekt inom SIS arbetar med just metadata för att underlätta för pedagoger och elever att hitta lämpligt material och med standarder för att göra det enkelt att integrera resurserna i skolans plattform. Parallellt med standardiseringen pågår ett arbetet med att skapa en identitetsfederation för skolan, Skolfederation.se.

Tillsammans skapar detta förutsättningar för elever och pedagoger att kunna logga in i sin hemmiljö och sedan använda den inloggningen för att komma åt resurser hos olika leverantörer. För användaren innebär det en inloggning till många resurser – för leverantören att de slipper sätta upp system för att administrera användare och lösenord. Vinsten för skolhuvudmannen är att slippa integrera med varje leverantörs unika system.

För att klara av en inloggning till många resurser behövs en del teknik, den har i dag många kommuner redan på plats. Det behövs också ett elevregister som kan skapa de egenskaper som varje elev behöver ha med sig till leverantören för att kunna få en personlig plats hos leverantören. Dessutom kommer det att behövas en webbplats – en lärmiljö – där resurserna kan presenteras för eleverna. Det mesta av detta finns redan, det gäller bara att sätta igång.

Med många olika typer av verktyg – datorer, surfplattor, telefoner – för att komma åt nätet, det egna eller skolans, måste resurserna finnas på nätet. Med en inloggning till alla resurser är det möjligt att kraftigt öka utbudet och att erbjuda varje elev en individuell lärmiljö – att på allvar använda IT för ett bättre lärande.

/Mats Östling

Mats Östling är IT-strateg och fristående konsult för Skolfederation.se