Ett logiskt steg för kommuner och skolor som vill ligga i framkant

11 maj, 2012

Uppsala siktar på att bli en av de första kommunerna som testar Skolfederation.se. Redan till hösten räknar Jens Persson, enhetschef för IT och media på kommunens förvaltning för Vård och bildning, med att eleverna på vuxenundervisningen ska använda digitala läromedel via federationen. De tekniska testerna har inletts och ska, om allt går som planerat, vara klara till hösten.

Jens Persson är också föreståndare för VLM-institutet (Virtuell Lärmiljö), en samarbetsorganisation för elva kommuner i östra Sverige där medlemmarna verkar för bättre IT-stöd i skolan. Han ser en skolfederation som ett logiskt nästa steg för kommuner och skolor som vill ligga i framkant när det gäller digitala läromedel.

– Vi har ju länge sett de behov som kommer med den ökade datoriseringen i skolorna, exempelvis hanteringen av inloggningar till olika system, och med en federation kan vi möta de problemen, säger han.

– Det är gott intresse från många håll och flertalet leverantörer av läromedel talar om att de siktar mot federationslösningen. Vi ser också ett stort intresse bland andra kommuner när vi är ute och berättar om skolfederationen.

Utvecklingen har gått väldigt snabbt, konstaterar han. För några veckor sedan utvärderade Uppsala kommun sin tekniska miljö och kom fram till att den var redo för att anslutas till en federation. De tekniska testerna har inletts och parallellt arbetar man med Learnify som är en av leverantörerna som levererar digitalt stöd till vuxenundervisningen.

Vid sidan av att det löser inloggningsproblematiken ser Jens Persson andra fördelar som skolfederationen tillsammans med det standardiseringsarbete som bedrivs inom SIS (TK 450) kan få.

– Skolorna har byggt upp miljöer med datorer och digitala lärplattformar som verktyg för lärande men vi måste se till att få bättre tillgång till det digitala stoffet också. Det behövs både kommersiella tjänster och fritt material från exempelvis museer. Egenproducerat material är också viktigt, att lärarna kan dela med sig av det lektionsmaterial de själva producerar.

– Webbplatser som lektion.se har varit en bra start när det gäller att få igång en ”dela-kultur” i skolorna. En federation innebär en standardisering av hur information utväxlas mellan plattformar och tjänster och det kan öppna för mer delande.

Med standardiserat datautbyte blir det enklare att välja läromedelsmoduler från olika håll, jämfört med i dag när lärarna ofta är hänvisade till ett fåtal leverantörer. Det går också att skicka information mellan olika system. Ett scenario som Jens Persson skissar upp är läraren som skapar en lektion eller övning utifrån sin lärplattform, kopplar läromedel och verktyg från flera håll, eleverna använder dessa och tillbaks kan resultat och alster enkelt återföras.