”Skolfederationen är en unik möjlighet”

10 maj, 2012

 

Med över 100 mellanstora och stora kommuner på kundlistan har Stefan Runneberger, lösningsarkitekt hos säkerhetsföretaget Nexus, en bra bild av hur den offentliga IT-vardagen i Sverige ser ut. Och det är en av orsakerna till att han och Nexus har engagerat sig i framtagandet av Skolfederation.se.

– Här kan man göra någonting som i ett slag ritar om hela kartan, säger han.

– Med en federation kan den som levererar e-tjänster till skolan enkelt nå alla skolor, och för kommunerna blir det enklare att ansluta sig och även enklare att upphandla tjänster och skriva avtal.

Hantering av användare förenklas

Även hanteringen av användare blir enklare, och många frågor kring användarnas personliga integritet och personuppgiftslagen (PUL)* kan lösas om man kommer bort från personnumret som identifikation.

– I dag förlitar sig kommuner och skolor i stort sett enbart på personnummer i alla lägen. Det finns teknik som man kan plugga in i en identitetsfederation för att komma bort från det och istället utnyttja pseudonymer som genereras i systemet, säger Stefan Runneberger.

Levererar teknik till kommunerna för anslutning

Nexus roll i sammanhanget är att man levererar teknik och IT-system till kommunerna för anslutning till federationen och för att fylla rollen som identitetsutfärdare – IDP (Identity Provider).

–  En skolfederation kan ge oss nya affärer, visst är det så, men den bidrar också till flexibilitet och enkelhet för användare och leverantörer av e-tjänster. Därför är Nexus gärna med och bidrar till att få saker att fungera, samtidigt som vi också är aktiva strategiskt.

– Skolfederationen är en unik möjlighet att göra skolans tjänster tillgängliga för alla berörda, enkelt och säkert. Låt oss tillsammans ta den chansen!

*Observera! EU:s Dataskyddsförordning GDPR träder i kraft 25 maj 2018 och ersätter PUL