Nyhetsarkiv för 2012

Wikipedia som möjlig tjänstelevererantör i Skolfederation

2012-12-20 14:33:07

Uppslagsverket Wikipedia är ett populärt men också omdiskuterat hjälpmedel i undervisningen i många skolor. Det konstaterar Sophie Österberg som sedan i oktober arbetar som utbildningsansvarig hos Wikimedia Sverige, den svenska fristående grenen av den förening som står bakom Wikipedia. Läs mer

Liber vill ha med sig alla kunder

2012-12-11 12:50:16

Utmaningen för Susanne Svensson, chef för förlaget Libers utgivning av e-läromedel, är att på ett så smidigt sätt som möjligt få med sig förlagsbjässens nuvarande användare in i Skolfederation. Existerande konton ska alltså kunna anslutas till det nya systemet. Läs mer

Vägen framåt

2012-12-04 14:58:21

Under 2012 har Skolfederation gått från idé till verklighet. Behovet av en enkel och säker inloggningstjänst för skolan är uppenbart och intresset är på topp. Däremot har många haft problem med att uppfylla de högt uppställda kraven gällande säkerhetsföreskrifterna. Under hösten har Skolfederation diskuterat hur vi går vidare nu när vi tydligt ser behoven men också har kännedom om vilka hinder som våra intressenter stöter på, och några tydliga åtgärder har utkristalliserats. Läs mer

Kvaliteten talar för öppen programvara

När Skolfederation presenterades våren 2012 stod federationen redan från början på stabil teknisk grund. En av orsakerna till detta stavas Leif Johansson, systemspecialist på Nordunet som är de nordiska universitetsnätens samarbetsorganisation och expert på det här med identitetsfederationer. Läs mer

Utmaningar att ta tag i

2012-11-23 11:11:55

En kommun som vill ansluta sig till Skolfederation och komma igång med att använda federationen ställs inför att uppfylla en rad tekniska krav. Men minst lika viktigt är att räta ut de organisatoriska frågetecknen, konstaterar Joakim Norbäck, konsult i det egna företaget KJNC, som har engagerat sig i federationen sedan han i början av året utvärderade den för Malmö stads räkning. Läs mer

Bra data ger en bra federation

2012-10-10 13:19:48

För att en identitetsfederation som Skolfederation ska fungera bra behöver den ha aktuella uppgifter om deltagarna – i detta fall huvudsakligen elever, lärare och skolor. Uppgifter som ofta redan finns hos kommunen men som kan behöva sammanställas och anpassas innan de görs tillgängliga för federationen. Dessutom behöver man ha rutiner för hur informationen ska uppdateras, annars blir den snabbt inaktuell. Läs mer

Seminariereferat: Skolan och Skolfederation

2012-10-01 09:46:55

160 personer hade tagit sig till Rival för att fördjupa sig i möjligheten att bli en del av den federativa samverkan som Skolfederation möjliggör. Se seminariet i efterhand och läs ett referat från dagen här. Läs mer

Skolan och Skolfederation – se det i efterhand!

2012-09-17 11:50:10

25 september bjuder vi in till en heldag där vi ställer oss frågan vad det innebär för skolans ledning att elever och pedagoger kan få tillgång till en enkel inloggning till skolans samlade digitala lärresurser? Följ det live på webben! Läs mer

Dags att diskutera samverkan

När skolor möter läromedelsproducenter via Skolfederation uppstår en ny typ av marknadsutveckling, enligt Mats Östling som är konsult och en av initiativtagarna till federationen. Han vill därför gärna se att båda parter gemensamt försöker hitta sätt att få ut så mycket nytta som möjligt ur den infrastruktur som byggs. Läs mer

Staffan Hagnell: Svensk e-legitimation eller Skolfederation?

2012-09-05 11:43:54

Vi på .SE har just svarat på E-legitimationsnämndens remiss av utkast till regelverk för Svensk e-legitimation. Jag funderade därför åter på hur Svensk e-legitimation och Skolfederation relaterar till varandra. Behöver vi verkligen flera federationer som är baserade på den samma teknik? Läs mer