Skolfederations attributprofil version 3.0


Atttibutprofilen har uppdaterats till version 3.1. För information om samtliga ändringar från version 2.3 se https://www.skolfederation.se/skolfederations-attributprofil-version-3-1/


Kontakta vår kundtjänst för eventuella frågor info@skolfederation.se