Ny IP-adress för metadata och anvisningstjänst

Skolfederation meddelar genom tekniskt nyhetsbrev förändringar som rör metadata och anvisningstjänsten. Vi vill göra er uppmärksamma på följande:

Vad: Byte av IP-adress för metadata och anvisningstjänst

När: 13 juni 2019 kl. 10.00

Hur: Ompekning i DNS.

Vem påverkas: Samtliga instanser som laddar metadata.

 

Följande åtgärder krävs:

  1. Säkerställa öppning av brandvägg (brandväggen får ej blockera den nya IP-adressen).
  2. Ny IP-adress meddelas den 10 juni som kommer att gälla från den 13 juni.
  3. Omstart efter 10.05 den 13 juni av IdP/SP för att säkerställa att man pratar med rätt IP-adress.

Den gamla IP-adressen släcks ner den 25 oktober 2019.