Delta i nätverk e-id i skolan

Nu kan du ansluta till nätverk e-id i skolan med skolans IdP via Skolfederation!

I nätverket e-id i skolan kan du delta och diskutera utmaningar och behov gällande e-id i skolan, digital identitet och e-legitimation för lärare och elever. Utgångspunkt är Skolverkets arbete med it-arkitektur kopplat till digitala nationella prov och tillhörande kravspecifikationer. Frågorna är fler och större än så och vi uppmanar till bred diskussion inom ämnet.

Nu kan du som skola ansluta till nätverk e-id i skolan med er IdP i Skolfederation. Nätverket tillhandahålls på forum.sunet.se och för inloggning med skolans IdP behöver ni sätta upp så er IdP litar på tjänsten och släpper i från sig de attribut som krävs.

Mötesplatsen är för dig som är insatt i och arbetar med it-arkitekturfrågor på en kommun, hos en huvudman, leverantör, organisation, myndighet och är ett samarbete mellan Skolfederation, SUNET och Swedish Edtech med Skolverket som en bidragande deltagare.

För instruktion hur ni ansluter er IdP till nätverket, se här.

Saknar ni IdP i Skolfederation? Möjlighet finns att använda eduID för inloggning om ni exempelvis är tjänsteleverantör eller annan organisation. Läs mer på https://eduid.se.