Min skola använder Microsoft Azure

Använder din skola Microsoft Azure som IdP går det att ansluta till provtjänsten för digitala nationella prov (DNP).

Har ni redan en leverantör är det bra att börja med att fråga om leverantören kan hjälpa till.

Microsoftprodukterna ADFS och Azure har förmåga att agera SAML-IdP i Skolfederation. Dock har produkterna problem att konsumera aggregerat metadata på det sätt som Skolfederation kräver, det vill säga federationens IdP:er och SP:er finns beskrivna i federationens metadata. Filmen beskriver tre lösningar för att hantera detta.

Kontakta oss på info@skolfederation.se om du har frågor om ADFS och Azure som IdP i Skolfederation.