Medlemmar

Här presenteras Skolfederations medlemmar. Om du vill komma i kontakt med personer i respektive medverkande organisation går det bra att kontakta oss på info@skolfederation.se. Vi hjälper gärna till.

Det är viktigt att federationsoperatören alltid har korrekta kontaktuppgifter till alla medlemmar. När kontaktuppgifter behöver ändras fyller du i webbformuläret. Huvudkontaktpersonen eller företagets/organisationens firmatecknare skriver under. När du använder webbformuläret skickas ett mejl till den som ska skriva under via tjänsten Scrive. Ändringen skrivs under med BankID. Är det en huvudkontaktperson som ska ändras måste alltid firmatecknare underteckna.

Tjänster färdiga för Skolfederation

De tjänster som Skolfederations tjänsteleverantörer har rapporterat som färdiga för federationen presenteras här. Där framgår också vilka attribut respektive tjänst behöver och kan hantera.

Skolhuvudmän på kommunnivå

Här kan du se en karta över de kommuner i Sverige vars skolhuvudmän är anslutna medlemmar i Skolfederation.