Kursbeskrivning för grundkurs

Välkommen till denna grundkurs för dig som vill lära dig mer om Skolfederation!

Kursen vänder sig till dig som arbetar med skolförvaltning, it eller som tjänsteleverantör till skolan och vill lära dig vad Skolfederation är, hur federationen fungerar och hur man kommer igång som medlem. Kurstillfällen publiceras löpande här.

Kursmål

Efter kursen ska deltagaren förstå hur skolans grunddata är organiserad och strukturerad, ha en översiktlig förståelse för de dataflöden som sker mellan olika system och aktörer inom skolverksamheten och tillgängliga standarder och tekniker för detta. Hur goda lösningar kan bidra till en effektiv skolutveckling i samklang med t.ex. Regeringens Nationella Digitaliseringsstrategi för Skolan och den handlingsplan (SkolDigiplan) som SKR arbetar med. På kursen ges även en översiktlig bild av de pågående initiativ som finns som syftar till att ytterligare medverka till skolväsendets digitalisering, t.ex Egil-projektet och elevlegitimation.

Kursen fokuserar på grundläggande förståelse för SAML 2.0 och tekniken för Skolfederation, hur man planerar för införande och behandlar även frågor om säkerhet och ansvar och var man kan hitta viktig information och dokumentation. Kursen ger också en översikt över vilka vinster i form av frigörande av tid, resurser och förbättrad kontroll på skolhuvudmannens identiteter och personuppgifter som förväntas bli resultatet.

Omfattning

Mellan kl 10.00-15.00 inklusive en timmes lunchpaus

Hur

Kursen genomförs på distans. Länk att ansluta meddelas i anslutning till kursen. Anmälan sker via formulär.

Kostnad

Kursen är  kostnadsfri!

Har du frågor eller vill ha mer information, kontakta info@skolfederation.se

Innehåll

 • Vad är Skolfederation
  • Bakgrund
  • Arkitektur
  • Uppbyggnad och omfattning
  • Varför Skolfederation
  • Målsättningar
  • Begrepp
  • Skolfederation idag
  • Leverantörslistan
  • Om att bli medlem
 • Tekniken i Skolfederation och SSO Single Sign-On
  • Standard SAML V2.0
  • Autentiseringsbegäran (Transient-id och persistent-id)
  • Metadata
  • Tekniska profiler
  • SLO Single Log-Out

Paus

 • Fortsättning Tekniken i Skolfederation
 • Vad är attribut och hur används de
  • Genomgång av Skolfederations attribut
  • När och hur används de

LUNCH

 • Hands on! Hur ser det ut i praktiken?
  • Portal eller inte?
  • Hur länkar fungerar och hur man kan skapa dem
 • Tillit och säkerhet i federationen
  • Säkerhetsföreskrifter
  • Tillit till identiteter och attribut
  • Dataskyddsförordningen

Paus

 • Framtid och utveckling

  • Livscykelhantering med EGIL
  • Kontosynk
  • DNP
  • Andra utvecklingsprojekt
  • Andra federationer
 • Summering och frågestund