Priser

Följande avgifter avser medlemskap i Skolfederation per år. Avgift och omsättning anges exklusive moms.

För användarorganisation (skolhuvudmän)

  • Mycket liten användarorganisation (upp till 100 elever): 1000 SEK/år
  • Liten användarorganisation (upp till 500 elever): 5 000 SEK/år
  • Mellanstor användarorganisation (upp till 5 000 elever): 10 000 SEK/år
  • Stor användarorganisation (mer än 5 000 elever): 20 000 SEK/år
  • För användarorganisation som endast använder Skolfederation för att koppla upp mot Skolverket finns det en kostnadsfri instegsvariant, Skolfederation mini. Säkerställ då att ni använder formuläret för Skolfederation mini för att skriva tilläggsavtal om Skolfederation mini.

För tjänsteleverantör (baserat på omsättning)

  • Icke-kommersiell tjänsteleverantör: 500 SEK/år
  • Liten tjänsteleverantör (omsättning upp till 1MSEK/år): 5 000 SEK/år
  • Stor tjänsteleverantör (omsättning mer än 1MSEK/år): 10 000 SEK/år

Betalningsvillkor

Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Internetstiftelsen tar ut en avgift på 50 kronor för fakturor och påminnelser som skickas per post.