Bli medlem i Skolfederation via Ombud

Skolfederationsombudets uppgift är att förenkla Användarorganisationers anslutning till Skolfederation genom att paketera en teknisk och administrativ tjänst som lever upp till Skolfederations krav. Tjänsten ska som minst omfatta hantering av Skolhuvudmannens Medlemsadministration, hantering av Metadata, incidenthantering och användarsupport. 

Ombudet ska också hjälpa huvudmannen med processen att bli medlem i Skolfederation, genom att hantera och förmedla aktuella avtal. Notera att det alltid är huvudmannen som skriver under medlemsavtalet, är medlem i Skolfederation och vars metadata laddas upp i Skolfederation.

Vi arbetar med processen och utvecklar ombudsrollen. Är du intresserad av att bli ett Ombud? Kontakta info@skolfederation.se