Avtal

Här nedan finns dokumentlänkar till medlemsavtalen med dess bilagor för Skolfederation. Skolhuvudmän blir medlemmar som användarorganisationer i Skolfederation. Ni som är leverantörer av digitala läromedel och -prov blir medlemmar som tjänsteleverantörer.

Avtal för användarorganisationer

Ett avtal som användarorganisation i Skolfederation lägger grunden för uppkoppling mot Skolverkets digitala nationella prov och mot era leverantörer av digitala läromedel och -prov.

I syfte att sänka trösklarna inför det obligatoriska införandet av digitala nationella prov erbjuder vi er som är skolhuvudmän instegsvarianten Skolfederation mini. Skolfederation mini består av ett tilläggsavtal där ni som medlem lovar att endast använda Skolfederation för uppkoppling mot Skolverket och i gengäld är medlemskapet i Skolfederation kostnadsfritt. Fyll i så fall valet Skolfederation mini när ni ansöker om medlemskap i Skolfederation. När ni identifierar nyttan av att koppla upp er mot andra tjänsteleverantörer i Skolfederation och därmed bli ordinarie medlem, kan tilläggsavtalet enkelt sägas upp.

Avtal för tjänsteleverantörer

Ansökan om medlemskap

Instruktioner för att ansöka om medlemskap i Skolfederation finns här. För ansökan om medlemskap krävs ingen underskrift.

Baserat på er ansökan om medlemskap gör vi i ordning avtalsdokument och hör av oss. Därefter ska firmatecknare eller motsvarande för er organisation/ert företag underteckna både avtalet, kontaktuppgiftsdokument och eventuellt tilläggsavtal. Undertecknandet görs i första hand elektroniskt med hjälp av BankID. Här kan du läsa om e-signering.

Har ni frågor om avtalen är ni välkomna att kontakta oss.

Användarvillkor för Skolfederation Trial

Skolfederation tillhandahåller en trialmiljö för blivande medlemmar att testa sitt metadata i innan man kan ladda upp sitt metadata i produktionsmiljö. Läs igenom Användarvillkoren för trialmiljö nedan och anmäl sedan här att du vill använda trialmiljön.