Bli medlem

Innan du börjar fylla i formuläret för medlemsansökan är det viktigt att läsa checklistan som hjälper dig att ta reda på och samla in nödvändiga uppgifter

 

Så här går det till att bli medlem:

 1. Ta del av medlemsavtal och bilagorna 1-5. Avgör om ni ska bli medlem som användarorganisation eller tjänsteleverantör.
 2. Läs checklistan och samla in alla uppgifter som är nödvändiga för att Skolfederation ska kunna godkänna din organisation som medlem.
 3. Följ länken till formuläret för medlemsansökan. Notera att det inte går att avbryta innan du fyllt i alla fält. Har du redan läst checklistan vet du att det är bland annat information om kontaktperson, teknisk kontakt och vem som har rätt att skriva under avtalet, samt ett underlag (till exempel en delegationsordning) som bevisar att avtalstecknaren har rätt att underteckna.
  Om din skola endast behöver uppkoppling mot Skolverket använder du istället följande länk för kostnadsfritt teckna avtal för Skolfederation mini.

Processkarta för medlemsansökan:

 1. En ansökan om medlemskap sker via formulär på webben. Säkerställ att alla uppgifter finns genom först läsa checklistan. Federationsoperatören granskar och godkänner.
 2. Avtalet skrivs under av Firmatecknare.
 3. När avtalet är underskrivet är organisationen en medlem i Skolfederation.
 4. a) En faktura skickas ut för medlemsavgiften till den nya medlemmens ekonomiavdelning.
  b) Medlemmen publiceras på www.skolfederation.se.
  c) Personen som angivits som teknisk kontakt får ett mejl som meddelar åtkomst till Federationsadmin för att hantera metadata. Där kan den tekniska kontakten lägga upp tekniska agenter för att delegera arbetet med att hantera metadata. Federationsoperatören godkänner första gången den nya medlemmen lägger upp metadata. Efter det sker uppdateringar automatiskt, förutsatt att inga ändringar görs i specifika fält. Då måste federationsoperatören godkänna.

 

Om avtalstecknaren inte har möjlighet att använda e-underskrift finns här en beskrivning av pappersbaserad hantering.