Bli medlem

Så här blir du medlem i Skolfederation

1. Fyll i ansökningsformuläret här. Ta del av avtal och bilagor längre ner på den här sidan. I checklistan kan du se vilka uppgifter som behövs för att göra en ansökan.

 

2. Skolfederation går igenom ansökan och skickar avtalet för underskrift genom tjänsten Scrive. Avtalet skrivs under med bank-id.

 

3. När avtalet är underskrivet och ansökan är behandlad får er kontaktperson en bekräftelse från oss att ni är medlemmar. Er tekniska kontakt får samtidigt åtkomst till Federationsadmin där ni hanterar ert metadata.

 

Priser för medlemskap

Följande avgifter avser medlemskap i Skolfederation per år. Avgift och omsättning anges exklusive moms.

 

För användarorganisation (skolhuvudmän)

Mycket liten användarorganisation (upp till 100 elever): 1000 SEK/år
Liten användarorganisation (upp till 500 elever): 5 000 SEK/år
Mellanstor användarorganisation (upp till 5 000 elever): 10 000 SEK/år
Stor användarorganisation (mer än 5 000 elever): 20 000 SEK/år

För användarorganisation som endast använder Skolfederation för att koppla upp mot Skolverkets provplattform för digitala nationella prov, finns det en kostnadsfri instegsvariant Skolfederation mini

 

För tjänsteleverantör (baserat på omsättning)

Icke-kommersiell tjänsteleverantör: 500 SEK/år
Liten tjänsteleverantör (omsättning upp till 1MSEK/år): 5 000 SEK/år
Stor tjänsteleverantör (omsättning mer än 1MSEK/år): 10 000 SEK/år

Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Internetstiftelsen tar ut en avgift på 50 kronor för fakturor och påminnelser som skickas per post. 

 

Avtal och bilagor 

Avtal för användarorganisationer (skolhuvudmän)

 

Avtal för tjänsteleverantörer