Internetdagarna 25 nov 2013: Samverkan för enkel inloggning

federationer-ind13-600x265

Under Internetdagarna arrangerade .SE ett heldagsevenemang om samverkan för enkel inloggning i form av en identitets- och behörighetsfederation.

evenemanget deltog företrädare för flera svenska federationsinitiativ, däribland Sambi/Skolfederation. Staffan Hagnell, som driver federationsarbetet på .SE, sammanfattar dagen så här:

– De som söker en enkel, säker och kostnadseffektiv lösning för åtkomst till e-tjänster över organisationsgränser behöver inte uppfinna hjulet igen. Teknik och erfarenheter finns och vi kan lära mycket av varandra. Jag hoppas därför att det här blir ett årligt återkommande erfarenhetsutbyte mellan de olika federationerna.

Ett av målen för gårdagens seminarium var att identifiera de viktigaste skillnaderna för olika federationer.

– Det är många detaljer som skiljer. Den fundamentala orsaken är att de tillgodoser helt olika intressegemenskaper som styrs av olika reglering, säger Staffan Hagnell.

Federationen Swamid är en tjänst inom Sunet-samarbetet mellan universitet och högskolor, för Skolfederation är den gemensamma nämnaren skollagen, medlemmarna i Sambi styrs av andra lagar och av ett annat departement.

Han fortsätter:

– Svensk e-legitimation är en klass för sig, då den avser att identifiera innevånare, medan de andra federationerna snarare avser att stödja roll- eller tjänstebaserad åtkomst som är relevant för en sektor eller bransch.

Ett annat viktigt diskussionsämne är vilken den största verksamhetsnyttan med gemensam inloggning är.  På den frågan svarar Staffan att det för utbildningssektorn är viktigt för att möjliggöra en ökad användning av digitala tjänster och för vården kan det ses som en praktisk förutsättning för att kunna erbjuda nationella tjänster.

– Generellt sett är nyttan att få en enkel, säker och kostnadseffektiv inloggning till e-tjänster över organisationsgränser, avslutar han.

Presentationer