Innehåll Skolfederation introduktionskurs

Välkommen till denna introduktionsutbildning under en dag för dig som vill lära dig mer om Skolfederation!

Kursen vänder sig till dig som arbetar med skolförvaltning, IT eller som tjänsteleverantör till skolan och vill lära dig vad Skolfederation är, hur federationen fungerar och hur man kommer igång som medlem. Kurstillfällen publiceras löpande i Skolfederations kalendarium.

Kursmål
Efter kursen ska deltagaren förstå Skolfederations uppbyggnad, ha en grundläggande förståelse för SAML 2.0 och tekniken för Skolfederation, veta hur man planerar för införande, vara orienterad om säkerhets- och ansvarsfrågor och känna till var man hittar viktig information och dokumentation.

 

Innehåll

 • Vad är Skolfederation
  • Bakgrund
  • Arkitektur, uppbyggnad och omfattning
  • Varför Skolfederation, målsättningar
  • Begrepp
  • Skolfederation idag
 • Federationstekniken och SSO Single Sign-On
  • Standard SAML V2.0
  • Autentiseringsbegäran (Transient-id och persistent-id)
  • Metadata
  • Tekniska profiler
  • SLO Single Log-Out

LUNCH

 • Skolfederations attributprofil
  • Genomgång av Skolfederations standardiserade attribut
  • När används de olika attributen
  • Leverantörslistan över attribut
 • Tillit och säkerhet
  • Tillit till identiteter och attribut
  • Personuppgiftshantering
  • Personuppgiftsbiträdesavtalsmall
  • Säkerhetsföreskrifter för huvudmän anslutna till Skolfederation
 • Hur man kommer igång
  • Medlemskap
  • Att föra över metadata
  • Att ansluta tjänsteleverantörer/skolhuvudmän
  • Material och resurser
  • Exempel på lösningar
 • Eduroam
 • Framtid och utveckling
  • Inloggning med (native-)appar
  • Användarhantering, livscykel
  • Andra federationer
  • Arbetsformer
  • Summering

Har du frågor eller vill ha mer information, kontakta info@skolfederation.se