2020-09-30 Hantering av skolans masterdata

När skolans verksamhetsprocesser digitaliseras, användningen av digitala läromedel ökar och digitala nationella prov införs ökar kraven på en effektiv och säker hantering av skolans masterdata, dvs det underliggande data över elever, elevgrupper, kurser, skolenheter med mera som används gemensamt av flera processer. En fragmentering av datahanteringen kan lätt leda till onödiga kostnader, kvalitetrbrister och att det blir svårare att leva upp till GDPRs krav.

Skolhuvudmännen har dock vitt skiftande förutsättningar för sin informationshantering och det finns många lösningsalternativ. Hur skolhuvudmannen ska strukturera och hantera sitt masterdata är inte givetUnder seminariet tar vi del av varandras erfarenheter av datahanteringen och diskuterar vilka krav och ambitioner skolhuvudmannen bör ha på sin data- och informationshantering för att hantera digitala läromedel samt digitala nationella prov.

Seminariet är helt digitalt och vi ses i videoverktyget Zoom.

För att stimulera öppna och spontana diskussioner väljer vi att inte spela in seminarierna.

Datum: 2020-09-30
Tid: Kl 09:00-12:00
Hur: Via videoverktyget Zoom
Länk att ansluta: Vi informerar länk i god tid innan eventet.

Eventet är fullbokat.

 

PRESENTATIONER FRÅN SEMINARIET

Kommungemensam datahantering – Västerås stad

Hantering av skolans masterdata i Ängelholms kommun

Höglandsförbundets It

IvIS: Föreningen Sambruk

 

Sammanställda anteckningar från gruppdiskussionerna

Resultat från mentifrågorna

 

Frågor från chatten finns här

 

AGENDA (Med reservation för ändringar)

09:00 Inledning
Välkomna!
Administration av digitala läromedel – summering av tidigare seminarier
Mentifråga
Olika vägar att gå?
    Kommungemensam masterdatahantering: Mats Gahnström, Västerås stad
    Metakataloglösning för skolan: Bengt Wällstedt, Ängelholms kommun
    Kommungemensam katalog: Anne Kling, Höglandets It
    Använda molnet: Morgan Elfving, Skärgårdsgymnasiet
    SAS:  Stefan Jonasson, IST
    IvIS: Britta Sandblom, Föreningen Sambruk
   
Mentifråga
     
Paus 10 min
Gruppdiskussioner
Vilka behov och arbetssätt ser ni för att utveckla er hantering av ert masterdata?
Vilka utmaningar ser ni för att utveckla er hantering av masterdata?
Vilka samarbetsmöjligheter finns det?
Summering av gruppdiskussionerna
Panel om fortsatt arbete
Summering av dagen
12:00 Slut