Framtidens skola med Liber

Ny teknik för skolorna öppnar upp för ett helt nytt lärande. Information och kunskap har aldrig varit mer tillgängliga, världen har flyttat in i klassrummet och klassrummet har flyttat ut i världen. Elever lär mer och mer av varandra, både genom sociala medier och samarbeten, lärarens traditionella roll utmanas och det är många som inspireras till att ta nya pedagogiska grepp och testa nya pedagogiska tankesätt – det tycker vi är spännande!

Vi på Liber vill göra ditt jobb som lärare lite enklare och ännu roligare. Vi vill hjälpa dig att få mer tid till att utveckla lärandet med alla de möjligheter som den nya tekniken kan ge.

Hur gör vi då det? Jo, genom att hjälpa dig som lärare med det du gör varje dag: hitta relevant material till dina elever, dela ut instruktioner och uppgifter, ge återkoppling och dokumentera, samt stötta olika lärstilar. Allt detta kan våra e-läromedel hjälpa dig med. Genom att stötta dig i din vardag med aktiviteter som tar mycket tid och kraft, frigör det tid som du kan lägga på att utveckla din pedagogik och din lärarroll.

Vårt utbud av digitala läromedel består av Onlineböcker, Pluswebbar, Lärspel och mycket annat. Vi erbjuder bland annat helhetslösningar för de lägre stadierna genom Liber espresso,  olika paketlösningar för högstadieskolor och gymnasieprogram, självklart möjligheten att köpa till en  eller flera klasser, en mindre elevgrupp, eller att individualisera med en unik lösning till en unik elev. Läs mer om våra digitala läromedel och se hela vårt utbud på www.liber.se .

Våra rådgivare hjälper dig hitta rätt och vi stöttar dig också om du eller hela skolan har behov av utbildning eller inspiration när det gäller digitalt lärande.

Samarbetet med Skolfederationen öppnar upp för en enklare och snabbare access till den nya tidens digitala skolresurser – det tycker vi är bra och därför är vi med.

Välkommen till framtidens skola och Liber