Om register och registervård

Här skriver Skolverket vilka tekniska förutsättningar och vad register och registervård är och vad en skolhuvudman behöver förbereda för och hantera.

  • ePPN (eduPersonPrincipalName)

ePPN är ett attribut inom Skolfederation vars syfte är att identifiera skolans användare och knyta dem till en viss skolhuvudman. ePPN liknar en e-postadress till utförande men är inte en e-postadress. För att identifiera användare vid inloggning till provtjänsten kräver Skolverket ePPN.

Attributet eduPersonPrincipalName (federationsanvändarnamn, även kallad EPPN) är ett viktigt och vanligt förekommande attribut hos identitetsfederationer inom skola och utbildning. Attributet används för användaridentifiering och Skolverket kräver detta attribut för inloggning till Skolverkets provtjänst för digitala nationella prov

 

Hur sätter jag upp ePPN

ePPN (eduPersonPrincipalName): Är en identifierare som används för att