Om provisionering

Här skriver Skolverket om vilka uppgifter en skolhuvudman behöver kunna föra över till provtjänsten och hur.

  • Vad innebär provisionering till provtjänsten för DNP?

Det innebär att en skolhuvudman för över de användaruppgifter Skolverket behöver för att en elev ska kunna genomföra ett digitalt nationellt prov.

  • Vad är Skolfederation Kontosynk?

Skolverket beskriver två möjliga sätt att överföra användaruppgifter till dem inför provtillfällen. För att den automatiska överföringen ska fungera behöver skolan vara med i Skolfederation och tillgängliggöra sitt tekniska stöd i Kontosynk. Kontosynk är Skolfederations lösning för säker överföring av skolans användare och ger Skolverket kännedom om vilken skola ni är. Detta möjliggör att skolan och Skolverket kan skapa en säker anslutning när väl användare och information om skolans struktur ska överföras. Detta gäller inte bara Skolverket, utan andra digitala lärresurser i federationen med.

  • Vilket tekniskt stöd behövs för automatisk överföring (provisionering) av användaruppgifter till Skolverket?

Skolverket baserar sitt gränssnitt på en egen implementation av standarden SS12000 som är en teknisk standard och en överenskommelse om hur data ska överföras mellan olika system. Skolverket arbetar just nu med att specificera utformningen av gränsnittet i detalj. När mer information finns kommer vi uppdatera sidan här.