Frågor och svar om digitala nationella prov (DNP)

Skolverket har regeringens uppdrag att digitalisera de nationella proven. När det är klart ska alla Sveriges skolhuvudmän ha förmåga att ansluta till Skolverkets provplattform och elever ska kunna genomföra ett digitalt nationellt prov. För att kunna göra det behöver skolhuvudmannen se till att elever och lärare kan logga in på ett säkert sätt och att Skolverket får rätt information om användaren.

I vänster meny har vi grupperat frågorna för att du enklare ska hitta vad du söker som rör Skolverkets kommande krav på  inloggning och hantering av personuppgifter som är förutsättningar för att kunna genomföra ett digitalt nationellt prov.  Om du söker information som handlar om digitala enheter och bredbandsuppkoppling hänvisar vi till Skolverkets webbplats.

Här kan du läsa om du är en googleskola
Här kan du läsa om du är en microsoftskola

Saknar du svar på frågor är du välkommen att mejla till: info@skolfederation.se