Effektiv hantering av digitala läromedel – erfarenhetsutbyte i Göteborg 27 maj kl 09:00 – 15:00

Göteborgsregionen (GR) bjuder tillsammans med Internetstiftelsen in dig som skolhuvudman till en dag på distans för att ta del av andras och dela med dig av erfarenheter hanteringen av digitala läromedel. Erfarenhetsutbytet är öppet för alla skolhuvudmän men avser att ha en regional anknytning. Antalet platser är begränsat och först till kvarn gäller.

På grund av coronaviruset har skolhuvudmän varit tvungna att mycket snabbt ställa om till distansundervisning för gymnasieelever och komvuxutbildningen och många grundskolor har även själva valt att undervisa sina elever på distans.

Leverantörer av digitala läromedel var snabba och tillgängliggjorde läromedel för att stötta och underlätta för skolhuvudmän. På så sätt har eleverna kommit igång utan större avbrott i sina studier. Men vilka lärdomar finns av händelsen? En snabb analys gjord av forskare vid Stockholms universitet visar till exempel att frågor om GDPR och personuppgiftshantering blev sekundära i tilldelning av läromedel i den akuta situationen. En intressant fråga är hur personuppgifter ska hanteras när situationen återgår till det normala. Det och andra intressanta frågor om den administrativa hanteringen av digitala läromedel och kommande digitala nationella prov kommer att behandlas under erfarenhetsutbytet.

Vad: Erfarenhetsutbyte

När: 27 maj 2020 kl. 09.00 – 15.00

Hur: Via Zoom (länk publiceras i god tid innan eventet)

Anmäl dig via den här länken.

AGENDA (Med reservation för ändring)

Effektiv hantering av digitala läromedel

09:00 GR hälsar välkommen
– Problemformulering och förväntan på dagen
– GR’s arbete med digitala läromedel
09:55 Panelsamtal – reflektioner om effektiv hantering av digitala läromedel
10:15 PAUS
10:30 Summering av tidigare erfarenhetsutbyten och
10:45 Distansundervisning och tilldelning av digitala läromedel
– Gruppsamtal: Erfarenheter från vårens snabba behov av distansundervisning
och tilldelning av digitala läromedel
11:30 – Redovisning av gruppsamtalen
12:00 LUNCH
13:00 Digitala nationella prov
– Skolverket om digitala nationella prov DNP
– Frågor
13:50 PAUS
14:00 Samtal: Vad behöver vi göra inför höstterminen och vem gör vad?
– Grupparbete
– Redovisning av gruppsamtalen
14:50 Summering av dagen
– GR om fortsatt arbete
15:00 Slut!