Erfarenhetsutbyte på distans i Ängelholm 12 maj

Den 12 maj 2020 genomför vi det första erfarenhetsutbytet som helt är anpassat för deltagande på distans. Det är Ängelholms kommun som står värd för evenemanget och Skolfederation är medarrangör. Rubriken för dagen är: Administration av digitala läromedel.

På grund av coronaviruset har skolhuvudmän varit tvungna att mycket snabbt ställa om till distansundervisning för gymnasieelever och komvuxutbildningen och många grundskolor har även själva valt att undervisa sina elever på distans.

Leverantörer av digitala läromedel var snabba och tillgängliggjorde läromedel för att stötta och underlätta för skolhuvudmän. På så sätt har eleverna kommit igång utan större avbrott i sina studier. Men vilka lärdomar finns av händelsen? En snabb analys gjord av forskare vid Stockholms universitet visar till exempel att frågor om GDPR och personuppgiftshantering blev sekundära i tilldelning av läromedel i den akuta situationen. En intressant fråga är hur personuppgifter ska hanteras när situationen återgår till det normala. Det och andra intressanta frågor om den administrativa hanteringen av digitala läromedel och kommande digitala nationella prov kommer att behandlas under erfarenhetsutbytet.

Vi bjuder in dig som skolhuvudman till en dag på distans för att ta del av andras och dela med dig av erfarenheter hanteringen av digitala läromedel. Erfarenhetsutbytet är öppet för alla skolhuvudmän men avser att ha en regional anknytning. Antalet platser är begränsat och först till kvarn gäller.

Vad: Erfarenhetsutbyte

När: 12 maj kl. 09:00-15:00

Hur: Distansmöte, länk att ansluta publiceras i god tid innan eventet

Anmäl dig till eventet här.

AGENDA (med reservation för ändringar)

Administration av digitala läromedel

09:00 Ängelholm hälsar välkommen
– Problemformulering och förväntan på dagen
– Ängelholms arbete med digitala läromedel
– Skolfederations roll
10.00 Erfarenheter och behov för en effektiv hantering av digitala läromedel
– Summering från tidigare erfarenhetsutbyten
– Panel
10:30 PAUS
10:45 Samtal: Erfarenheter från vårens snabba behov av distansundervisning och tilldelning av digitala läromedel
– Grupparbeten
– Genomgång
12:00 LUNCH
13:00 Skolverket om digitala nationella prov. Kan samma infrastruktur användas för DNP som för digitala läromedel och andra digitala prov?
– Presentation
– Frågor och diskussion
– Grupparbeten
13:50 PAUS
14:00 Samtal: Vad behöver vi göra inför höstterminen och vem gör vad?
– Grupparbete
– Genomgång
14:50 Summering av dagen
– Utvärdering av distansmöte som mötesform
– Ängelholm om fortsatt arbete
15:00 Slut!