Lösningar för skolans personuppgiftshantering 19 februari 2020

Var: Aros Congress Center, Munkgatan 7, Västerås (karta)

När: 19 februari 2020 kl. 10.00-15.30

 

Personuppgiftshantering inom skolan blir en allt större fråga när nu skolans processer digitaliseras. Inte minst aktualiserar Skolverkets digitaliserade nationella prov behovet av att hitta effektiva lösningar. Några skolhuvudmän har kommit igång med arbetet men mycket arbete återstår.

Vi har mycket att lära av varandra

En förutsättning för skolans digitalisering är ordning och reda på dess grunddata. Västerås stad bjuder nu in till ett Erfarenhetsutbyte den 19 februari 2020 och kommer under dagen att dela med sig av sina erfarenheter och lösningar för hantering av personuppgifter och skolans grunddata.

Du är varmt välkommen att delta och ta del av andras erfarenheter.

Anmäl dig via den här länken.

 

Lösningar för skolans personuppgiftshantering

09.00 Registrering, kaffe och mingel
10.00 Västerås hälsar välkommen!
10.20 Status för arbetet med skolans grunddata
– Panel med några myndigheter och skolhuvudmän
11.00 Samtal om skolans utmaning med personuppgiftshantering
12.00 Lunch
13.00 Lösningar för personuppgiftshantering i Västerås stad
13.30 Vad innebär SS 12000 för att underlätta skolans hantering av
personuppgifter
14.30 Kaffe
14.50 Samtal: Tankar och idéer om lösningar
15.50 Summering
16.00 Slut