Enkätsvar om attribut

 

I mars 2014 skickades en enkät ut till samtliga medlemmar och intressenter hos skolhuvudmän och tjänsteleverantörer i Skolfederation. Här presenteras resultatet av de 41 svaren.

Vi frågade:

 • Vilken typ av attribut lagrar/använder ni idag eller planerar ni att lagra/använda under det kommande året?
 • Vilken typ av attribut kan på sikt vara intressant för er att lagra/använda?

Bilderna nedan visar hur många av de svarande som använder eller planerar att använda varje attribut,  indelat i nuläget och framtid. Klicka på bilderna för förstoring.

Användning av attribut hos tjänsteleverantörer

Användning av attribut hos tjänsteleverantörer

 

Användning av attribut hos skolhuvudmän

Användning av attribut hos skolhuvudmän

 

Fritextsvar

Enkäten innehöll också två öppna frågor om något attribut saknas eller synpunkter på de befintliga. Följande svar erhölls:

Saknar du något attribut?

 • Nej, inte som det ser ut just nu.
 • Nej, inte i dagsläget
 • Skolans namn i klartext
 • Ja, eduPersonPrincipalName för alla andra i grupper en person är medlem i
 • Visar sig när vi börjar avända det.
 • nej
 • Svårt att svara på eftersom vi inte börjat ännu.
 • före aggregeringen har vi idag ett prefix (e-) för elever, gäller inte personal
 • Nej
 • Vilka attribut man kommer att behöva använda avgörs ju i hög grad av tjänsten som man ska använda.  Generellt verkar det onödigt att ha med fler ”privata” attribut än absolut nödvändigt.

Har du synpunkter på de nu standardiserade attributen?

 • Nej.
 • Det fanns ingen ruta för övrig info…vi har till en början gått med i Skolfederation för att nyttja Eduroam. Vi kommer inom kort påbörja arbetet med att titta på attributen osv.
 • eduCourseOffering känns överflödig när det finns eduCourseMember
 • Se ovan (Ja, eduPersonPrincipalName för alla andra i grupper en person är medlem i)
 • Inte på attribut i sig men dagens modell där man alltid skickar alla attribut skulle behöva ändras så att endast de attribut som en specifik tjänsteleverantör kräver skickas, idag blir det onödigt mycket personuppgifter som skickas runt.
 • Bra intiativ
 • nej
 • Inte än så länge.
 • Nej
 • Vilka attribut man kommer att behöva använda avgörs ju i hög grad av tjänsten som man ska använda.  Generellt verkar det onödigt att ha med fler ”privata” attribut än absolut nödvändigt.