Svar leverantörer

 

Frågor och svar Tjänsteleverantörer

L1

Om nej, vilka bör vara med?

 • Svårt att säga men framförallt bör dom bli medlemmar, inte bara stå som prospects. Friskolor utöver det.
 • Vi har många kunder som inte kommit dit än. Det optimala är självklart om alla var med.
 • Vad jag hört är det bara Sandviken och Uppsala som har fungerande anslutningar.
 • Många kommuner saknas ännu…
 • Alla.

L2

Om ja, vilken eller vilka?

 • Att göra det enklare och tydligare i kontakten med Skolfederation. Förtydliga kontaktvägar, vad man kan ringa in till er för att få hjälp med (man ska inte behöva boka möten för enkla tekniska frågeställningar), vad som kräver ny uppladdning av metadatafilen, någon form av automatiskt svar på inskickade supportmejl/frågor, information om SLA (dvs inom vilken tidsrymd man kan räkna med svar och lösningsförslag).
 • Har nyligen gått med så har inte utvärderat det tillräckligt för att veta.
 • ”Att eskalera Loa (aka step-up)
 • Valbar single-log out
 • Hänvisningstjänst som är en egen sp och som förstår SLO (ovan) så att SSO funkar optimalt på delade datorer
 • Interfederera med svensk e-legitimation”
 • Hjälp med att förstå och få igång tekniken. Vi är ett litet företag och har ingen möjlighet att anställa en specialist på autentiseringsmetoder.

3. Skolfederationens syfte är att:
– underlätta svensk utbildningssektors användning av digitala tjänster i utbildningen
– tillhandahålla en gemensam ”inloggningstjänst”, en identitets- och behörighetsfederation, som gör tjänster enkelt åtkomliga för elever och lärare i skolor runtom i landet
– värna användarnas personliga integritet och erbjuda en säker tjänst för medlemmarna
Vilket nästa steg är viktigast att ta för att vi ska uppfylla syftet för er?

 • Det kan vi inte svara på just nu eftersom det inte är så mycket verkstad än.
 • Vi tycker det är viktigt att så många skolhuvudmän som möjligt går med.
 • Att missionera om ovanstående så alla förstår hur bra det är, och också förstår vad SF är och *inte* är
 • Se föregående frågas svar. Vi har bara ”vanliga” webbutvecklare här. Har varit i kontakt med Nexus för att få igång en provskola och har kontakt även med företaget e-identitet. Ingen har lyckats bryta ner det hela på ett sätt så att våra utvecklare förstår vad vi egentligen ska göra och vad som krävs av oss. Vi är enligt uppgift publicerade i federationen, men vill gärna ta nästa steg. Behöver då hjälp från någon som kan förklara hur autentisering funkar och vad som krävs av oss o dyl.

L4

Kommentera gärna!

 • Har nyligen gått med så har inte utvärderat det tillräckligt för att veta.

L5

Om nej, på vilket sätt?

 • Har nog inte skrivit upp mig för ett nyhetsbrev än för jag har inte fått något

L6

Om ja, vilken?

 • En ”Vanliga frågor och svar” som ett komplement till exempelhistorierna.
 • Har nyligen gått med så har inte utvärderat det tillräckligt för att veta.
 • Vilka kommuner/skolor som har en fungerande anslutning.

L7

Kommentera gärna om du tycker det finns något som skulle kunna förenklas ytterligare!

 • Det fanns ingen vettig testmiljö när vi satte igång, hyfsat omständlig och lagom otydlig information. Det är säkerligen lättare nu, mycket har förtydligats.

8. Vad behövs för att ni ska bli medlem i Skolfederationen?

Något som krävs av Skolfederationen?

 • Större anslutning.

L9

L10

Om ja, hur många och i vilken form?

 • 2 ggr (höst och vår) tills en större mängd kommuner och friskolor anslutit sig, som första gången, bra med berättelser från verksamheter och gruppdiskussioner.
 • Har mycket små möjligheter att delta fysiskt pga mkt ambitiösa produktionsmål.

L11

L12

Kommentera gärna!

 • Om ni har vårt cert då kan vi ändra som vi vill och signera istället, det skulle jag tycks var enklare än att redigera i ett webbgränssnitt. Eftersom vi har en programvara med källkod så vill vi förstås lagra metadata i källkodsdeponi (repository). Att redigera metadata i ett webbgränssnitt blir då kontraproduktivt.

L13

L14

Kommentera gärna!

 • Behövde inte support
 • Sköttes av e-identitet

15. Har du övriga synpunkter eller vill föra fram något som du inte tycker fanns med i enkäten, så går det bra att göra det här!

L16