Svar huvudmän

 

Frågor och svar Skolhuvudmän

Huvudmän fråga 1

Om nej, vilka bör vara med?

 • Skola24, Elevdata, (dessa två är på gång) samt SLIs filmtjänst
 • Alla läromedelsförlag bör vara med
 • Schoolsoft, IST extens/hypernet, Google (Apps), säkert flera…
 • Oribi (Stavningsprogram), talsynteser
 • Creaza

H2

Om ja, vilken eller vilka?

 • Inlogg med högre säkerhet
 • Diverse gratis ”molntjänster”. Väl medveten om problematiken här, dock.
 • Säker inloggning. Exempel på riktigt dvs där det finns ett flertal resurser
 • 1. Skulle vilja se federering/sso mot webbtjänster. Vet inte om OpenID eller dylikt är en väg framåt. Rent funktionellt så skulle det underlätta om man via skolfederation fick åtkomst till en uppsättnings webbtjänster, t.ex. Prezi.com, Slideshare.net, popplet.com, khan academy etc. Det kommer hela tiden flera tjänster på nätet som kräver som är intressanta för skolan men som kräver inloggning. I vissa fall finns redan en federering mot Google, Twitter, Facebook elleer dylikt och om då skolfederation federar mot Google så når man tjänsten. Vilka tjänster som ”öppnas” på det här viset borde kunna styras via en portal för respektive huvudman.
  2. Vet skolfederation vilka specifika tjänster (tjänsteleverantörer) man som enskild användare är federerad mot, i så fall kunde den informationen (listan på tillgängliga tjänster) återföras till huvudmannen och användas för att skapa en individanpassad ”portal” på huvudmannansidan.
 • En beskrivande bild av Federationen. Så att man lätt kan förklara för oinvigda vad det är. Många skolledare har inte varken tid eller har insett vikten av att ta till sig.
 • Saknar ett attribut (standard) för förvaltning. Vi har 11 olika förvaltningar som tecknar licenser och är huvudmän för skolverksamhet.

H3

Kommentera gärna!

 • Ja, om det skulle kunna omfatta inlogg till kommunala skolnät och bygga på den identitet som finns genom skolfederation, alltså inte ytterligare en identitet.
 • Beror på vad det kostar.
 • Bra vid samverkan med universitet
 • I ett ev kommande gymnasieförbund i Hälsingland vore det ett bra hjälpmedel.
 • Kan vara så för vissa pedagoger som samtidigt går en utbildning på högskola. För det stora antalet användare är det inte aktuellt.
 • Det hade varit toppen om lärarstuderande kunde få snabb åtkomst till vår skolveksamhets närt och tjänster.

4. Skolfederationens syfte är att:
– underlätta svensk utbildningssektors användning av digitala tjänster i utbildningen
– tillhandahålla en gemensam ”inloggningstjänst”, en identitets- och behörighetsfederation, som gör tjänster enkelt åtkomliga för elever och lärare i skolor runtom i landet
– värna användarnas personliga integritet och erbjuda en säker tjänst för medlemmarna
Vilket nästa steg är viktigast att ta för att vi ska uppfylla syftet för er?

 • Skapa en inloggning till alla system och tjänster i offentlig verksamhet inte bara inom utbildningssektorn.
 • Fortsätta att marknadsföra och stödja de som är intresserade, både leverantörer och skolhuvudmän.
 • Underlätta att komma åt digitala tjänster i utbildningen
 • säker inloggning till de tjänster som kräver det
 • Vi måste få med Oribi alt hitta/skapa program med samma dignitet.
 • Att denna tjänst även kan hantera eID.
 • nationalöaningar för att öka samarbete över kommungränser
 • Vi är nya som medlemmar och kommer att ta första steget nu. Har inte funderat vidare!
 • Det steget hänger på oss själva i vårt fall – att komma igång med det som behövs för att vi skall kunna använda Skolfederationen
 • Vet ej!
 • underlätta svensk utbildningssektors användning av digitala tjänster i utbildningen

H5

Kommentera gärna!

 • Det är den säkra inloggningen vi behöver!

H6

Om nej, på vilket sätt?

 • Vilket nyhetsbrev?

H7

Om ja, vilken?

 • enl fråga 2
 • djuplodande info om utvecklingsprojekt

H8

9. Vad behövs för att ni ska bli medlem i Skolfederationen?

Något som krävs av Skolfederationen?

 • Stöd för ökad säkerhet i federationen, fler säkerhetsnivåer
 • Jag tror vi står riktigt rustade. Vi har det mesta klart.
 • Nej

Något som krävs av er?

 • Att den tekniska lösningen och förutsättningarna på kommunen ska bli klar.
 • Vi behöver klargöra och dokumentera interna processer
 • bara att vi sätter igång processen som tar oss dit. Vi har börjat prata om det och vi kommer nog igång snart.
 • Ja, att vi får till dokumentationen av vår kontohantering
 • Att vi säkerställer att vi kan ansluta tekniskt till skolfederation enlegt era rekommendationer.

H10

H11

Om ja, hur många och i vilken form?

 • Två, erfarenhetsutbyte
 • Två gånger per år
 • 2 ggr /år
 • Det bör styras av aktuella händelser/förändringar
 • 3 per läsår, gärna hos någon medlem.

H12

Kommentera gärna!

 • Kunde tyvärr inte vara med
 • För lite skolfederation på riktigt. Några fall har varit federation med en lverantör som ju i praktiken inte är Skolfederation
 • Bra om man fokuserar på vad som är nytt, vad som händer framåt så att inte ett erfarenhetsutbyte blir enbart reklam för de leverentörer som värdkommunen har.

H13

Kommentera gärna!

 • beror på vad som händer utvecklingsmässigt. HUr kommer organisationen vara förankrad uti kommunerna och hur lyhörd kommer Skolfederationen att vara gentemot kommunernas förslag och ändringsförslag.

H14

H15

Kommentera gärna!

 • Svårt att svara på, är ej tekniker, men teknikerna tyckte att det gick relativt bra.
 • ”Informationen om hur man skulle gå till väga på det lokala planet var dålig.
 • Kan givetvis bero på att vår IT-avdelning inte tog reda på detta.”
 • kommer att kunna svara när vi varit igång ett tag
 • Jag hanterar ingen teknisk information!

16. Har du övriga synpunkter eller vill föra fram något som du inte tycker fanns med i enkäten, så går det bra att göra det här!

 • Tycker att själva medlemsskapet är lite förvirrande. Detta då en leverantör kan vara medlem men inte ha en fungerande tjänst med skolfederation. Jag tycker att om man är medlem så ska det gå snabbt att ansluta den leverantören till sin inloggningslösning.

H17