Enkätresultat

 

e_02567

I början av februari 2014 genomförde vi en undersökning om hur medlemmar och intressenter uppfattar Skolfederation. Här kan du ta del av resultatet i anonymiserad form. Välj vilken grupp du vill se i menyn här till vänster.

Detta är ett mycket viktigt verktyg för oss i det fortsatta arbetet och vi har fått in många värdefulla synpunkter. Vi kommer att göra nya undersökningar framöver och hoppas då att få in ännu fler svar.