Driftinformation

Här publicerar Skolfederation information om drift och eventuella driftstörningar med incidentrapporter relaterade till dessa.

 

Kommande och pågående driftstörningar och incidenter

Datum
20210119 kl 12:00 – 13:00

Händelse
Tekniskt underhåll.

Driftstörning
Sporadiska, korta underhåll av Federationsadmin. Metadata och anvisningstjänst påverkas inte.

 

Tidigare incidenter och driftstörningar

Datum
20210111 kl 07:00 – 13:00

Händelse
Tekniskt underhåll

Driftstörning
Sporadiska underhåll av Service Desk där medlemmar lägger ärenden till Kundtjänst. Federationsadmin, metadata och anvisningstjänst påverkas inte.

 

Äldre driftstörningar

 

Servicefönster

Ett servicefönster innebär vanligen ingen påverkan på systemens tillgänglighet, men i vissa fall kan korta avbrott förekomma. Med korta avbrott avses mindre än tio minuter och vanligtvis betydligt kortare än så.* Samtliga servicefönster är förlagda mellan klockan 21:00 och 02:00.

*Tjänster som är konstruerade för att inte ha ett högt tillgänglighetsberoende (exempelvis metadataregister) kan i särskilda fall vara avstängda under hela servicefönstret utan särskild notifiering.

Planerade underhåll 2021

Onsdag 20 januari klockan 21.00–02.00 (CET)

Onsdag 3 februari klockan 21.00–02.00 (CET)
Onsdag 17 februari klockan 21.00–02.00 (CET)

Onsdag 3 mars klockan 21.00–02.00 (CET)
Onsdag 17 mars klockan 21.00–02.00 (CET)

Onsdag 7 april klockan 21.00–02.00 (CEST)
Onsdag 21 april klockan 21.00–02.00 (CEST)

Onsdag 5 maj klockan 21.00–02.00 (CEST)
Onsdag 19 maj klockan 21.00–02.00 (CEST)

Onsdag 2 juni klockan 21.00–02.00 (CEST)
Onsdag 16 juni klockan 21.00–02.00 (CEST)

Onsdag 7 juli klockan 21.00–02.00 (CEST)
Onsdag 21 juli klockan 21.00–02.00 (CEST)

Onsdag 4 augusti klockan 21.00–02.00 (CEST)
Onsdag 18 augusti klockan 21.00–02.00 (CEST)

Onsdag 8 september klockan 21.00–02.00 (CEST)
Onsdag 22 september klockan 21.00–02.00 (CEST)

Onsdag 6 oktober klockan 21.00–02.00 (CEST)
Onsdag 20 oktober klockan 21.00–02.00 (CEST)

Onsdag 3 november klockan 21.00–02.00 (CET)
Onsdag 17 november klockan 21.00–02.00 (CET)

Onsdag 8 december klockan 21.00–02.00 (CET)
Onsdag 15 december klockan 21.00–02.00 (CET)