Driftinformation

Här publicerar Skolfederation information om drift och eventuella driftstörningar med incidentrapporter relaterade till dessa.

 

Kommande och pågående driftstörningar och incidenter

Kommande ändringar

Inga pågående eller kända driftstörningar.

 

Tidigare incidenter och driftstörningar

Datum
20211203 kl. 11:50-12:05

Händelse
Webbplatsen förlorade kontakt med databasen och låg nere under ca 15 minuter.

Störning
Det gick inte att surfa till www.skolfederation.se

 

Äldre driftstörningar

 

Servicefönster

Ett servicefönster innebär vanligen ingen påverkan på systemens tillgänglighet, men i vissa fall kan korta avbrott förekomma. Med korta avbrott avses mindre än tio minuter och vanligtvis betydligt kortare än så.* Samtliga servicefönster är förlagda mellan klockan 21:00 och 02:00.

*Tjänster som är konstruerade för att inte ha ett högt tillgänglighetsberoende (exempelvis metadataregister) kan i särskilda fall vara avstängda under hela servicefönstret utan särskild notifiering.

 

Planerade underhåll 2022

Följande datum utför Internetstiftelsen underhållsarbete på våra tekniska system, vilket innebär att våra system kan vara otillgängliga.

Onsdag 19 januari klockan 21.00–02.00 (CET)

Onsdag 2 februari klockan 21.00–02.00 (CET)
Onsdag 16 februari klockan 21.00–02.00 (CET)

Onsdag 2 mars klockan 21.00–02.00 (CET)
Onsdag 16 mars klockan 21.00–02.00 (CET)

Onsdag 6 april klockan 21.00–02.00 (CEST)
Onsdag 20 april klockan 21.00–02.00 (CEST)

Onsdag 4 maj klockan 21.00–02.00 (CEST)
Onsdag 18 maj klockan 21.00–02.00 (CEST)

Onsdag 8 juni klockan 21.00–02.00 (CEST)
Onsdag 22 juni klockan 21.00–02.00 (CEST)

Onsdag 6 juli klockan 21.00–02.00 (CEST)
Onsdag 20 juli klockan 21.00–02.00 (CEST)

Onsdag 3 augusti klockan 21.00–02.00 (CEST)
Onsdag 17 augusti klockan 21.00–02.00 (CEST)

Onsdag 7 september klockan 21.00–02.00 (CEST)
Onsdag 21 september klockan 21.00–02.00 (CEST)

Onsdag 5 oktober klockan 21.00–02.00 (CEST)
Onsdag 19 oktober klockan 21.00–02.00 (CEST)

Onsdag 2 november klockan 21.00–02.00 (CET)
Onsdag 16 november klockan 21.00–02.00 (CET)

Onsdag 7 december klockan 21.00–02.00 (CET)
Onsdag 14 december klockan 21.00–02.00 (CET)