Driftinformation

Här publicerar Skolfederation information om drift och eventuella driftstörningar med incidentrapporter relaterade till dessa.

 

Kommande och pågående driftstörningar och incidenter

Datum
2022-11-30:  Just nu har vi problem med att logga in i Federationsadmin för att hantera metadata.

 

Tidigare incidenter och driftstörningar

Datum
2022-10-13 kl. 11:00 – kl. 14:30

Händelse
Valideringen av SAML-metadatafiler i Federationsadmin fungerade ej.

Störning
Det gick inte att validera metadatafiler och det gick därmed  inte att publicera ny metadata.

 

Datum
2022-10-11 kl. 17:00 – kl. 22:00

Händelse
Extra insatt servicefönster. Publicerat metadata och anvisningstjänst påverkas ej.

 

Datum
2022-09-22 kl. 08:45 – 2022-09-23 kl. 12:00

Händelse
Federationsadmin låg ner och manuella rutiner infördes för att uppdatera metadata.

 

Datum
2022-09-12 kl. 14.20 – 15.17

Händelse
Problem med Federationsadmin, medlemmar listades inte.

 

Datum
2022-08-30 kl. 13.50-14.07

Händelse
Felaktigt metadata kom in i Skolfederation Trial.

Störning
Vissa noder i Skolfederations Trial-miljö kan ha blivit drabbade av nertid, men är nu åtgärdat.

 

Datum
2022-05-30 kl. 14.50-16.00

Händelse
Problem med att logga in i Federationsadmin.

 

Datum
2022-05-18 09.30-17.00

Händelse
I samband med en uppdatering av Freja eID+ gick det inte att använda Freja för att logga in i Federationsadmin.

Störning
Det gick inte att använda Freja eID+ för att logga in i Federerationsadmin under torsdagen.
BankID fungerade att använda för att logga in i Federationsadmin.

 

Datum
20220407 kl. 12.00-22.00

Händelse

Extra servicefönster: Ny release av Federationsadmin och underhåll av miljön.

Störning

  • Det kommer inte vara möjligt att logga in till Federationsadmin under servicefönstret. Det innebär att en medlem inte kan uppdatera eller hantera sitt metadata under tiden för servicefönster.
  • Metadata kommer alltid att finnas tillgängligt. Publicering av metadata kommer dock inte att ske med en periodicitet på 15 min under servicefönstret. Då publiceringscykel uteblir ligger redan publicerat metadata kvar. Om publiceringscykel inträffar med ökad frekvens skrivs befintligt metadata över.
  • Anvisningstjänsten berörs inte.

 

Datum
20220310 kl. 19.00-23.00

Händelse
Extra insatt servicefönster. Underhåll av systemet och därför ingen åtkomst till Federationsadmin under servicefönstret. Metadata och anvisningstjänst påverkas inte.

 

Datum
20220119 kl. 17.00-19.05

Händelse
Metadatafilen som publicerades innehöll syntax fel som inte skulle publicerats. Felet uppdagades kl. 17.oo och var åtgärdat 19.05.

Störning
Händelsen drabbade de SP som använder SimpleSAMLphp. Användare kunde inte logga in i system som brukar Skolfederation.

 

Datum
20211203 kl. 11:50-12:05

Händelse
Webbplatsen förlorade kontakt med databasen och låg nere under ca 15 minuter.

Störning
Det gick inte att surfa till www.skolfederation.se

 

Äldre driftstörningar

 

Servicefönster

Ett servicefönster innebär vanligen ingen påverkan på systemens tillgänglighet, men i vissa fall kan korta avbrott förekomma. Med korta avbrott avses mindre än tio minuter och vanligtvis betydligt kortare än så.* Samtliga servicefönster är förlagda mellan klockan 21:00 och 02:00.

*Tjänster som är konstruerade för att inte ha ett högt tillgänglighetsberoende (exempelvis metadataregister) kan i särskilda fall vara avstängda under hela servicefönstret utan särskild notifiering.

 

Planerade underhåll 2022

Följande datum utför Internetstiftelsen underhållsarbete på våra tekniska system, vilket innebär att våra system kan vara otillgängliga.

Onsdag 19 januari klockan 21.00–02.00 (CET)

Onsdag 2 februari klockan 21.00–02.00 (CET)
Onsdag 16 februari klockan 21.00–02.00 (CET)

Onsdag 2 mars klockan 21.00–02.00 (CET)
Onsdag 16 mars klockan 21.00–02.00 (CET)

Onsdag 6 april klockan 21.00–02.00 (CEST)
Onsdag 20 april klockan 21.00–02.00 (CEST)

Onsdag 4 maj klockan 21.00–02.00 (CEST)
Onsdag 18 maj klockan 21.00–02.00 (CEST)

Onsdag 8 juni klockan 21.00–02.00 (CEST)
Onsdag 22 juni klockan 21.00–02.00 (CEST)

Onsdag 6 juli klockan 21.00–02.00 (CEST)
Onsdag 20 juli klockan 21.00–02.00 (CEST)

Onsdag 3 augusti klockan 21.00–02.00 (CEST)
Onsdag 17 augusti klockan 21.00–02.00 (CEST)

Onsdag 7 september klockan 21.00–02.00 (CEST)
Onsdag 21 september klockan 21.00–02.00 (CEST)

Onsdag 5 oktober klockan 21.00–02.00 (CEST)
Onsdag 19 oktober klockan 21.00–02.00 (CEST)

Onsdag 2 november klockan 21.00–02.00 (CET)
Onsdag 16 november klockan 21.00–02.00 (CET)

Onsdag 7 december klockan 21.00–02.00 (CET)
Onsdag 14 december klockan 21.00–02.00 (CET)