Driftinformation

Här publicerar Skolfederation information om drift och eventuella driftstörningar med incidentrapporter relaterade till dessa.

 

Kommande och pågående driftstörningar och incidenter

Inga pågående driftstörningar

Servicefönster

Ett servicefönster innebär vanligen ingen påverkan på systemens tillgänglighet, men i vissa fall kan korta avbrott förekomma. Med korta avbrott avses mindre än tio minuter och vanligtvis betydligt kortare än så.* Samtliga servicefönster är förlagda mellan klockan 21:00 och 02:00.

*Tjänster som är konstruerade för att inte ha ett högt tillgänglighetsberoende (exempelvis metadataregister) kan i särskilda fall vara avstängda under hela servicefönstret utan särskild notifiering.

 

Planerade underhåll 2023

Följande datum utför Internetstiftelsen underhållsarbete på våra tekniska system, vilket innebär att våra system kan vara otillgängliga.

Onsdag 18 januari klockan 21.00–02.00 (CET)

Onsdag 1 februari klockan 21.00–02.00 (CET)
Onsdag 15 februari klockan 21.00–02.00 (CET)

Onsdag 1 mars klockan 21.00–02.00 (CET)
Onsdag 15 mars klockan 21.00–02.00 (CET)

Onsdag 5 april klockan 21.00–02.00 (CEST)
Onsdag 19 april klockan 21.00–02.00 (CEST)

Onsdag 10 maj klockan 21.00–02.00 (CEST)
Onsdag 24 maj klockan 21.00–02.00 (CEST)

Onsdag 7 juni klockan 21.00–02.00 (CEST)
Onsdag 21 juni klockan 21.00–02.00 (CEST)

Onsdag 5 juli klockan 21.00–02.00 (CEST)
Onsdag 19 juli klockan 21.00–02.00 (CEST)

Onsdag 2 augusti klockan 21.00–02.00 (CEST)
Onsdag 16 augusti klockan 21.00–02.00 (CEST)

Onsdag 6 september klockan 21.00–02.00 (CEST)
Onsdag 20 september klockan 21.00–02.00 (CEST)

Onsdag 4 oktober klockan 21.00–02.00 (CEST)
Onsdag 18 oktober klockan 21.00–02.00 (CEST)

Onsdag 1 november klockan 21.00–02.00 (CET)
Onsdag 15 november klockan 21.00–02.00 (CET)

Onsdag 6 december klockan 21.00–02.00 (CET)
Onsdag 13 december klockan 21.00–02.00 (CET)

 

Tidigare incidenter och driftstörningar

Datum

2023-02-24 kl. 09.00 — 2023-03-01 kl. 16.25

En bugg i ett system för ärendehantering för medlemsansökan resulterade i att vissa registrerades ansökningar funnits kvar i en kö som ett fåtal externa användare potentiellt har kunnat se under en begränsad tidsram. Berörda personer är informerade.

Datum

2022-12-02 kl. 01:30 — 2022-12-22  kl. 11:31

Händelse
E-tjänsterna Federationsadmin och validator ej åtkomliga. Publicerat metadata påverkades inte.

Störning
Driftstörningen var kopplad till en säkerhetsincident hos vår driftleverantör. För att garantera kontinuitet för gamla och nya medlemmar införde vi manuell hantering av metadata och medlemskap fram tills vi säkerställde att miljön var fullt återställd.

En längre rapport finns här.

 

Datum
2022-11-30 kl. 11:09 – 12:58

Händelse
Federationsadmin låg nere.

Störning
Det gick inte att logga in i Federationsadmin för att hantera metadata.

 

Datum
2022-10-13 kl. 11:00 – kl. 14:30

Händelse
Valideringen av SAML-metadatafiler i Federationsadmin fungerade ej.

Störning
Det gick inte att validera metadatafiler och det gick därmed  inte att publicera ny metadata.

 

Datum
2022-10-11 kl. 17:00 – kl. 22:00

Händelse
Extra insatt servicefönster. Publicerat metadata och anvisningstjänst påverkas ej.

 

Datum
2022-09-22 kl. 08:45 – 2022-09-23 kl. 12:00

Händelse
Federationsadmin låg ner och manuella rutiner infördes för att uppdatera metadata.

 

Datum
2022-09-12 kl. 14.20 – 15.17

Händelse
Problem med Federationsadmin, medlemmar listades inte.

 

Datum
2022-08-30 kl. 13.50-14.07

Händelse
Felaktigt metadata kom in i Skolfederation Trial.

Störning
Vissa noder i Skolfederations Trial-miljö kan ha blivit drabbade av nertid, men är nu åtgärdat.

 

Datum
2022-05-30 kl. 14.50-16.00

Händelse
Problem med att logga in i Federationsadmin.

Äldre driftstörningar