Driftinformation

Här publicerar Skolfederation information om drift och eventuella driftstörningar med incidentrapporter relaterade till dessa.

 

Kommande och pågående driftstörningar och incidenter

Kommande ändringar

Inga kända eller planerade driftstörningar.

 

Tidigare incidenter och driftstörningar

Datum
20211112 kl 14:00-15:30

Händelse
Tekniskt underhåll.

Driftstörning
Underhåll av Federationsadmin. Både produktionsmiljö och trial miljö kan komma att påverkas.
Metadata och anvisningstjänst påverkas inte.

 

Datum
20211109 kl 13:00-17:00

Händelse
Tekniskt underhåll av Service Desk.

Driftstörning
Underhållsarbete av Service Desk.
Behöver du komma i kontakt med Kundtjänst under denna tiden skicka ett mail till info@skolfederation.se.
Federationsadmin, metadata och anvisningstjänst påverkas inte.

 

Datum
20210901 kl 16:00-17:00

Händelse
Tekniskt underhåll.

Driftstörning
Sporadiska, korta underhåll av Federationsadmin och både produktionsmiljö och trial miljö kan påverkas.
Metadata och anvisningstjänst påverkas inte.

 

Datum
20210901

Händelse
Skolfederation inför kontroll av scope i metadata. Scope är ett säkerhetsattribut i metadata som knyter attribut med scope (ex. ePPN) till en eller flera entiteter. Det innebär att du som Användarorganisation behöver införa scope i det metadata du vill ladda upp i federationsadmin.
Obligatoriskt för Digitala Nationella Prov.

Steg 1: Från och med den 5 maj införde Skolfederation kontroll av scope i Trialmiljön och validatorn visar rött om det fattas. Validatorn i Prodmiljön gav endast varningar.
Steg 2: Från och med 1 september 2021 inför Skolfederation kontroll av scope i Prodmiljön och det blir obligatorisk (rött) och ditt metadata accepteras inte.

Det innebär att du som Användarorganisation behöver införa scope i det metadata du vill ladda upp i federationsadmin. Finns inte scope kommer validatorn för metadata att visa rött och ditt metadata accepteras inte.

För dig som är en tjänsteleverantör i Skolfederation rekommenderar vi att avvakta med att slå på scope, tills majoriteten av Användarorganisationerna har infört scope i sitt metadata, för att undvika onödiga supportärenden.

 

Exempel på scope i metadata med example.com som värde.

<shibmd:Scope regexp="false">example.com</shibmd:Scope>

Här kan du läsa om scope och hur du sätter scope i ditt metadata.

Tveka inte att höra av dig om du har frågor. Mejla till info@skolfederation.se.

 

Datum
20210609 kl. 21:00 – 20210610 kl 21:00 – 11:00

Händelse
Nytt metadata publiceras ej. Login i Federerationsadmin avstängd.

Driftstörning
Nytt metadata publicerades ej i samband med tekniskt undehåll av Federationsadmin. Detta löstes under morgonen därpå.
Anvisningstjänst och befintligt metadata påverkas inte, enbart förändringar i metadata under tidsangivelsen, vilka Internetstiftelsen inte identifierade några.

 

Datum
20210311 kl 15:00 – 16:30

Händelse
Tekniskt underhåll.

Driftstörning
Sporadiska, korta underhåll av Federationsadmin och både produktionsmiljö och trial miljö kan påverkas.
Metadata och anvisningstjänst påverkas inte.

 

Datum
20210301  – 20210304

Händelse
Login i Federerationsadmin via Freja eID+ fungerar inte.

Driftstörning
Det är problem hos leverantören med Freja eID+. Bank ID fungerar som vanligt och kan användas för att logga in i Federationsadmin alternativt maila oss på info@skolfederation.se om ni vill ha hjälp med att uppdatera ert metadata.

 

Datum
20210210 kl 12:00 – 13:00

Händelse
Tekniskt underhåll.

Driftstörning
Sporadiska, korta underhåll av Federationsadmin och både produktionsmiljö och trial miljö kan påverkas.
Metadata och anvisningstjänst påverkas inte.

 

Datum
20210119 kl 12:00 – 13:00

Händelse
Tekniskt underhåll.

Driftstörning
Sporadiska, korta underhåll av Federationsadmin. Metadata och anvisningstjänst påverkas inte.

 

Datum
20210111 kl 07:00 – 13:00

Händelse
Tekniskt underhåll

Driftstörning
Sporadiska underhåll av Service Desk där medlemmar lägger ärenden till Kundtjänst. Federationsadmin, metadata och anvisningstjänst påverkas inte.

 

Äldre driftstörningar

 

Servicefönster

Ett servicefönster innebär vanligen ingen påverkan på systemens tillgänglighet, men i vissa fall kan korta avbrott förekomma. Med korta avbrott avses mindre än tio minuter och vanligtvis betydligt kortare än så.* Samtliga servicefönster är förlagda mellan klockan 21:00 och 02:00.

*Tjänster som är konstruerade för att inte ha ett högt tillgänglighetsberoende (exempelvis metadataregister) kan i särskilda fall vara avstängda under hela servicefönstret utan särskild notifiering.

Planerade underhåll 2021

Onsdag 20 januari klockan 21.00–02.00 (CET)

Onsdag 3 februari klockan 21.00–02.00 (CET)
Onsdag 17 februari klockan 21.00–02.00 (CET)

Onsdag 3 mars klockan 21.00–02.00 (CET)
Onsdag 17 mars klockan 21.00–02.00 (CET)

Onsdag 7 april klockan 21.00–02.00 (CEST)
Onsdag 21 april klockan 21.00–02.00 (CEST)

Onsdag 5 maj klockan 21.00–02.00 (CEST)
Onsdag 19 maj klockan 21.00–02.00 (CEST)

Onsdag 2 juni klockan 21.00–02.00 (CEST)
Onsdag 16 juni klockan 21.00–02.00 (CEST)

Onsdag 7 juli klockan 21.00–02.00 (CEST)
Onsdag 21 juli klockan 21.00–02.00 (CEST)

Onsdag 4 augusti klockan 21.00–02.00 (CEST)
Onsdag 18 augusti klockan 21.00–02.00 (CEST)

Onsdag 8 september klockan 21.00–02.00 (CEST)
Onsdag 22 september klockan 21.00–02.00 (CEST)

Onsdag 6 oktober klockan 21.00–02.00 (CEST)
Onsdag 20 oktober klockan 21.00–02.00 (CEST)

Onsdag 3 november klockan 21.00–02.00 (CET)
Onsdag 17 november klockan 21.00–02.00 (CET)

Onsdag 8 december klockan 21.00–02.00 (CET)
Onsdag 15 december klockan 21.00–02.00 (CET)