Digitaliseringens möjligheter i skolans värld

Strategier för nationella och lokala insatser

Skolverkets vision för IT i skolan 2022. Digitaliseringens möjligheter att bidra till utveckling av undervisningen och effektivare verksamhet.

Peter Karlberg (Skolverket) presentationsmaterial .pdfGå direkt till avsnitt

 

Botkyrka kommun presenterar sin framgångsrika digitaliseringsstrategi som ökat tillgänglighet och inkludering. ”Hur stödjer vi lärandet?”

Tony Mc Carrick (Botkyrka kommun) presentationsmaterial .pdf – Gå direkt till avsnitt

 

Samverkan kring digitala resurser

En pusselbit i skolans digitalisering är federerad inloggning och SSO, Single Sign On.

Agneta Wistrand (IIS) presentationsmaterial .pdf  – Gå direkt till avsnitt

 

Hur samverkan kan få små kommuner att växa.

Kristina Rudolfsson (Essunga kommun) presentationsmaterial .pdf – Gå till avsnitt

 

Hur ser det ut hos användaren när Skolfederation har implementerats och tjänster är anslutna? Pedagogen Abir Shabos exempel från klassrummen i Botkyrka.
Gå till avsnitt

 

Praktisk pedagogik. Digital produktion för pedagogisk verksamhet är en YH-utbildning på distans som förenar diskussioner om utmärkt undervisning med produktion av innehåll och utvärdering av digitala resurser.

Mats Östling  presentationsmaterial .pdf – Gå till avsnitt

 

Har vi svaren?

Alingsås kommun berättar om Arena för lärande som samlar alla pedagogiska tjänster i ett gränssnitt och som är en gemensam kommunikationsyta för elever, pedagoger, administrativ personal och vårdnadshavare. Den bygger på öppen källkod och är tillgänglig för andra kommuner.

Jonatan Lindholm och Christian Alfredsson (Alingsås kommun)  presentationsmaterial .pdf – Gå till avsnitt

 

Tekniska standarder, infrastruktur och ”Internet of Trust”. Möjligheter och utmaningar vi gemensamt står inför och hur vi hittar effektiva lösningar när det kommer till exempelvis identitetshantering och appar.

Robert Sundin (IIS)  presentationsmaterial .pdf – Gå till avsnittet

 

Nationella initiativ och verktyg

Initiativ och verktyg för att stödja arbetet med skolans digitalisering från SKL, Sveriges kommuner och landsting. SKL:s förändringsledningsarbete, LIKA-verktyget samt stöd för att öka beställarkompetensen.

Johanna Karlén (SKL) presentation .pdf – Gå till avsnittet

Panel om beställarkompetens med Mats Östling, Johanna Karlén, Jonatan Lindholm, Stig Andersson, Tony Mc Carrick, Kristina Rudolfsson och Abir Shabo.

 

Sammanfattning och avslutning

Peter Karlberg från Skolverket och moderator Marie Spetz summerar dagens konferens. Se avsnittet sammanfattning här.