Digitala produkter i skolan – från ax till limpa

Välkommen till workshop den 3 oktober

Föreningen Sambruk och Internetstiftelsen arrangerar en workshop och bjuder in till en eftermiddag där vi diskuterar vad som ska ske efter Egil. Hur kan vi strömlinjeforma och automatisera flödet från beställning av en digital produkt till att rätt person kan få produkten levererad och kan använda den?

Med Skolfederation togs ett jättekliv för att underlätta användningen av digitala läromedel. Med hjälp av SS12000 och till exempel EGIL-klienten kan vi nu också skapa, underhålla och radera användarkonton i digitala läromedel. Ändå återstår en hel del administration när man ska komma igång med en digital produkt, både för läraren som ska använda den och för personal som arbetar med olika former av administration och teknik. Vad är det som fattas? All information som krävs för att automatisera processen borde finnas!

Vi tittar på hela processen hur det kan gå till när digitala läromedel beställs, hur ”integrationen” skapas till hur rätt elev får tillgång till rätt produkt och att rätt lärare får tillgång till produkten med eventuella lärarbehörigheter. Vad behövs för att en beställning av en viss digital produkt ska resultera i att hela kedjan fungerar, oavsett hur vägen ser ut med olika portaler eller andra beställningssystem? Vad är det som måste hända bakom portalerna?

När: 3 oktober 2019 kl. 12.30-17.00. Från 12.30 serveras något lätt att äta!

Var: I Internetstiftelsens lokaler, Hammarby Kaj 10D (karta) eller via länk

Anmälan: Fyll i formuläret i länken

 

AGENDA

13.00 Välkommen och introduktion av dagen

13.10 Nulägesanalys

 • Hur går beställningar till?
 • Hur ser det ut på leverantörssidan?

13.30 Kända hinder och problem för goda lösningar

 • Källdata svårtillgängligt, ofullständigt och/eller av dålig kvalitet
 • Befintliga rutiner ser väldigt olika ut, både hos beställare och leverantör
 • “Specialfall” ganska vanliga, tex. vikarier, lärarstudenter, tillfälliga grupperingar
 • Det skapas olika lösningar på flera olika håll

13.50 Vad bör eftersträvas

 • Undvika personuppgiftsöverskott
 • Undvika att varje leverantör har sin egen lösning och procedur
 • Minimera känsligheten för undermålig registerkvalitet
 • Idéer, planer och pågående projekt – 4 min per leverantör
 • Hur ser skolornas/huvudmännens önskedröm ut?
 • Hur ser förlagens/leverantörernas önskedröm ut?
 • Hur ser ett optimalt beställningsflöde ut?

14.50 PAUS

15.05 Vad är det som saknas?

 • Exakt vilka krav ska ställas på huvudmannens källdata med avseende på tillgänglighet och kvalitet?
 • Vilken information behöver leverantören få för att hela processen ska kunna automatiseras, som sedan kan utgöra en standard för vad huvudmännen skall kunna tillhandahålla?
 • Hur kan den informationen fångas in i samband med att beställningen görs?
 • Hur kan den information som krävs för att fullgöra “tilldelningen” utformas, paketeras och överföras så att den blir oberoende av vilken beställningsrutin som används?

15.35 Vem gör vad

 • Leverantörerna
 • Skolhuvudmännen
 • Tredje part

16.00 Nästa steg

16.30 Avslut

Klassrum med elever som använder datorer. Foto: Kristina Alexanderson