Bli en demoskola

Deltagande leverantörer och tjänster visas och kan provas tillsammans. Tjänster och leverantörer av demoskolor kommer att läggas till vartefter de ansluter sig till demoskolan.

Leverantörer till skolor kan vara en simulerad huvudman och skapa sin demoskola där de visar funktioner och tjänster som sedan tillhandahålls av tjänsteleverantörer.

Leverantörer av läromedel och tjänster väljer sedan hur de vill visa sig och sina tjänster.

Demoskolor

Leverantörer kan visa tjänster som exempel på en skola med inloggning där de ger tillgång till digitala resurser för lärare och elever.

Om ni vill visa hur er skolas resurser kan se ut finns möjlighet för er att teckna ett avtal för att vara leverantör som huvudman som demoskola. Kontakta oss för mer information.

Tjänster

Tjänsteleverantörer som vill visa sina tjänster i skolan ansluter sig till federationen och demoskolan.

Om ni som tjänsteleverantör vill visa era tjänster i demoskolan börjar ni med att bli medlem i Skolfederation.  När ni har tecknat avtal får ni information om hur ni ska gå vidare för att ansluta er.