Så blir din organisation medlem

 1. Ta del av medlemsavtal och bilagorna 1-5. Avgör om ni ska bli medlem som användarorganisation (skolhuvudmän m.fl.) eller tjänsteleverantör (digitala läromedel och -prov m.fl).
 2. Samla in information om era kontaktpersoner för olika funktioner och fyll i detta kontaktuppgiftsblanketten (skrivbar PDF). Spara det ifyllda dokumentet i din dator, eller motsvarande.
 3. Samla in information om den hos er som ska teckna avtalet.
  • Observera att firmatecknare eller motsvarande för er organisation/ert företag måste underteckna avtalet
  • Den information som behövs om avtalstecknaren är:
   – namn
   – e-postadress
   – telefonnummer
   – personnummer
  • För kommuner och landsting krävs ett underlag som bevisar att avtalstecknaren har rätt att underteckna avtalet.
 4. Ansök om medlemskap genom att fylla i formuläret, och ladda upp kontaktuppgiftsblanketten, på anmälningssidan.

Nästa steg

 • Vi granskar er ansökan utifrån avtal och regler. Uppfylls kraven för medlemskap godkänner vi ansökan inom två arbetsdagar. Annars efterfrågar vi kompletteringar.
 • Fullständiga avtalshandlingar sänds därefter via e-underskriftssystemet Scrive till er avtalstecknare för underskrift med hjälp av BankID. Om avtalstecknaren inte har möjlighet att använda e-underskrift finns här en beskrivning av pappersbaserad hantering.
 • Efter e-underskrift får avtalstecknaren via e-post de undertecknade dokumenten i PDF-format. Vi bekräftar medlemskapet i ett välkomstmeddelande via e-post till er huvudkontaktperson tillsammans med en kopia av avtalet.
 • Vi publicerar er som medlem på Skolfederations webbplats och ni kan nu när som helst skicka in ert metadata till federationsoperatören för publicering.