Så blir du medlem

  1. Börja med att ladda ner medlemsdokumenten. Medlemsavtalet och Bilaga 2 skiljer sig åt beroende på medlemstyp (användarorganisation eller tjänsteleverantör).
  2. Fyll i kontaktuppgiftsblanketten. Observera att firmatecknare eller motsvarande för er organisation/ert företag måste signera blanketten.
  3. Ta del av medlemsavtal och bilagorna 1-5. Fyll i och signera medlemsavtalet (era uppgifter ska också fyllas i på medlemsavtalets första sida). Observera att firmatecknare eller motsvarande för er organisation/ert företag måste skriva under avtalet.
  4. Skicka in kontaktuppgiftsblanketten och 2 ex av underskrivet avtal till Skolfederation.
    Det går också bra att skanna in dokumenten och sända via e-post till info@skolfederation.se.
  5. Vi granskar ansökan utifrån avtal och regler och uppfylls kraven för medlemskap godkänner vi ansökan inom 5-10 arbetsdagar. Påskrivet avtal skickas tillbaka till er per post.
  6. Medlemskapet bekräftas via e-post. Därefter kan ni skicka in ert metadata till federationen för publicering.