Så blir du medlem

 1. Ta del av medlemsavtal och bilagorna 1-5. Medlemsavtalet och Bilaga 2 skiljer sig åt beroende på medlemstyp (användarorganisation eller tjänsteleverantör).
 2. Samla in information om era kontaktpersoner för olika funktioner och fyll i detta dokument (skrivbar PDF). Spara det ifyllda dokumentet.
 3. Samla in information om den hos er som ska teckna avtalet. Observera att firmatecknare eller motsvarande för er organisation/ert företag måste signera avtalet. Vi använder e-signering, den information som behövs om avtalstecknaren är:
  – namn
  – e-postadress
  – telefonnummer
  – personnummer
  För kommuner och landsting krävs ett underlag som bevisar att avtalstecknaren har rätt att signera avtalet.
 4. Gör anmälan om medlemskap i formuläret https://www.skolfederation.se/anmalan_medlem/
 5. Vi granskar er anmälan utifrån avtal och regler och uppfylls kraven för medlemskap godkänner vi anmälan inom två arbetsdagar.
 6. Fullständiga avtalshandlingar (signerade av federationsoperatörens firmatecknare) sänds via e-signeringssystemet Scrive till er avtalstecknare för signering.
 7. Efter signering får avtalstecknaren via e-post de signerade dokumenten i PDF-format. Vi bekräftar medlemskapet i ett välkomstmeddelande via e-post till er huvudkontaktperson tillsammans med en kopia av avtalet.
 8. Vi publicerar er som medlem på Skolfederations webbplats och ni kan nu när som helst skicka in ert metadata till federationsoperatören för publicering.

Om ni inte har möjlighet att använda e-signering finns här en beskrivning av pappersbaserad hantering.