Så blir du medlem

 1. Ta del av medlemsavtal och bilagorna 1-5. Medlemsavtalet och Bilaga 2 skiljer sig åt beroende på medlemstyp (användarorganisation eller tjänsteleverantör).
 2. Samla in information om era kontaktpersoner för olika funktioner och fyll i detta dokument (skrivbar PDF). Spara det ifyllda dokumentet.
 3. Samla in information om den hos er som ska teckna avtalet. Observera att firmatecknare eller motsvarande för er organisation/ert företag måste underteckna avtalet. Vi använder e-signering, och den information som behövs om avtalstecknaren är:
  – namn
  – e-postadress
  – telefonnummer
  – personnummer
  För kommuner och landsting krävs ett underlag som bevisar att avtalstecknaren har rätt att underteckna avtalet.
 4. Gör anmälan om medlemskap i formuläret https://www.skolfederation.se/anmalan_medlem/

Nästa steg

 • Vi granskar er anmälan utifrån avtal och regler. Uppfylls kraven för medlemskap godkänner vi anmälan inom två arbetsdagar.
 • Fullständiga avtalshandlingar sänds via e-signeringssystemet Scrive till er avtalstecknare för underskrift.
 • Efter undertecknande får avtalstecknaren via e-post de undertecknade dokumenten i PDF-format. Vi bekräftar medlemskapet i ett välkomstmeddelande via e-post till er huvudkontaktperson tillsammans med en kopia av avtalet.
 • Vi publicerar er som medlem på Skolfederations webbplats och ni kan nu när som helst skicka in ert metadata till federationsoperatören för publicering.

Om ni inte har möjlighet att använda e-signering finns här en beskrivning av pappersbaserad hantering.

Om ni som skolhuvudman endast avser att använda Skolfederation för kostnadsfri uppkoppling mot Skolverket anmäler ni intresse av Skolfederation Mini här.